Landsstyret følger ikke loven i sagen om Greengems

Landsstyret er forpligtet til at indhente oplysninger om Greengems, og stille dem til rådighed uden ophold med det samme for revisionsudvalget ifølge Landstingsloven om landstinget og landsstyret. Dette er endnu ikke sket.

Onsdag d. 10. november 2010
Kristian Jeremiassen, medlem af Landstinget for Siumut
Emnekreds: Efterforskning, Landstinget, Politik, Råstoffer.

Løfter om åbenhed uden handling
Landsstyret er forpligtet til at indhente oplysninger om Greengems, og stille dem til rådighed uden ophold med det samme for revisionsudvalget ifølge Landstingsloven om landstinget og landsstyret. Dette er endnu ikke sket.

Den 22. Oktober anmodede jeg på grundlag af § 17 a i Landstingslov om landstinget og landsstyret om at få udleveret samtlige oplysninger om Greengems ApS. Det drejer sig om flg. Oplysninger:

  • Alle oplysninger om ansøgning og tilladelse om efterforskning eller udnyttelse af mineraler meddelt af landsstyret til Greengems ApS, incl. referat af mødet i landsstyret.
  • Alle oplysninger om grundlaget og vurderinger for Greenland Venture´s tilførsel af kapital til Greengems ApS i 2009.

Derudover krævede jeg at vurderingen af tilladelsen om efterforskning eller udnyttelse af mineraler og Greenland Venture´s kapitaltilførsel gennemføres som en uvildig undersøgelse af en uvildig person. Allerede i AG nr. 35 den 1. september 2010 udtalte formanden for landsstyret, at det skal gøres tilgængeligt for borgerne at se, hvad medlemmerne og deres ægtefæller har af personlige og økonomiske
interesser.

Derudover udtaler han i AG nr. 41 af 13. Oktober 2010 følgende ”Der må aldrig stilles spørgsmålstegn ved habiliteten eller sammenfaldende interesser hos medlemmer af landsstyret”. Endelig fastslog han i radioavisen den 19. oktober 2010 ”at han er villig til at gøre stort set hvad som helst for at sikre, at der ikke kan stilles spørgsmål ved landsstyrets embedsførelse”. Han bød derfor IA-gruppens ønske om, at sagen bliver undersøgt til bunds i revsionsudvalget velkommen.

Råstofloven, som er grundlaget for den tilladelse til efterforskning og udnyttelse af mineraler Greengems har fået af landsstyret, kræver at en tilladelse kun kan meddeles til fysiske personer, der er fast bosiddende og er fuldt skattepligtige i Grønland.

Oplysningerne fra Greenland Venture´s tilførsel af kapital til Greengems ApS´ i 2009, vil blandt andet vise Ejer- og ledelsesforhold i selskabet, idet Greenland Venture kræver at der udleveres en rækker oplysninger for at kunne vurdere ventureselskabets engagement i et selskab, der søger om et kapitalindskud. Greenland Venture kræver blandt andet følgende: Formålet med kapitaltilførslen samt en forretningsplan med blandt andet følgende oplysninger: Virksomhedens idegrundlag, Ejer- og ledelsesforhold med tilhørende CV, Teknisk dokumentation, Beskrivelse af produkt- og markedsforhold og Finansieringsplan.

Ud fra disse oplysninger vurderer Greenland Venture, om der er grundlag for at investere i pågældende virksomhed. Det er specielt følgende forhold, der lægges vægt på: Bæredygtighed, kommercielt, socialt og miljømæssigt, Direkte eller indirekte betydning for samfundet, Virksomhedens indre ressourcer og Markeds- og udviklingspotentiale.

Der er tale om oplysninger, der kan afdække om der er person-, interesse- og ejersammenfaldet mellem Greengems, Rimbal Pty Ltd og Tanbreez.

Der er endnu ikke sket noget i sagen, idet landsstyret endnu ikke har udleveret alle de oplysninger, som jeg har anmodet om den 22. oktober 2010, og som de har pligt til at udlevere uden ophold ifølge loven om Landstinget og landsstyret. Og er der en grund til at landsstyret ikke ønsker at udlevere oplysningerne om Greengems?

Læs landsstyrets reaktion her:
Revisionsudvalget har ikke fremsendt spørgsmål til landsstyret