Pukkelhvalfangst i Grønland

Den 5. oktober 2010 modtog landsstyret et brev underskrevet af 80 hvalsafariudbydere fra 13 forskellige lande, som gav udtryk for bekymring med tanke på vores genindførsel af pukkelhvalfangsten. Deres bekymring bygger på at hvalfangsten vil skade turisterhvervet. Dette mener landsstyret ikke er rigtigt.

Fredag d. 12. november 2010
Ane Hansen, Borgmester, Kommune Qeqertalik
Emnekreds: Hvaler, Turisme.

(an)

Åbent brev.

Den 5. oktober 2010 modtog landsstyret et brev fra CARIBwhale Inc. (Association of Caribbean Whale Watch Operators) underskrevet af 80 hvalsafariudbydere fra 13 forskellige lande, som gav udtryk for bekymring med tanke på vores genindførsel af pukkelhvalfangsten. Deres bekymring bygger på at hvalfangsten vil skade turisterhvervet. Dette mener landsstyret ikke er rigtig, og her er mit svar til CARIBwhale Inc.:

”Tak for Deres nylige brev vedrørende hvalfangst i Grønland.

Grønland er en selvstyrende nation under dansk suverænitet. Grønland er en ikke-industrialiseret kystnation, hvorfor den grønlandske økonomi er afhængig af bæredygtig udnyttelse af havressourcerne med kommerciel fiskeri som hovedindkomstkilde. Endvidere er bæredygtig hvalfangst vigtig, når det drejer sig om at sikre kødforsyningen til hjemmemarkedet.

Den Internationale Hvalfangstkommission (IWC) tildeler Grønland kvoter til traditionel fangst ("aboriginal subsistence quotas") af store hvaler. Disse kvoter tildeles på grundlag af rådgivning fra IWC's videnskabelige komité. Denne komité fastsætter for hver hvalart det største antal dyr, som de indfødte samfund kan fange uden at det er til skade for bestanden. Komitéen har konsekvent for hvert af årene 2008, 2009 og 2010 angivet, at en kvote på 10 hvaler ikke ville være til skade for bestanden i Vestgrønland.

Den bestand, hvorfra Grønlands fangst kommer, er ikke truet. Den er faktisk steget med 9 % pr. år. Dens population anslås at være på over 10.000 dyr med 3.000, som får deres føde i grønlandske farvande. Bestanden overvintrer i Det Karaibiske Hav og opholder sig i de grønlandske farvande om sommeren.

Det sikres, at hvalfangstkvoterne er bæredygtige og ikke hæmmer væksten i bestandene af store hvaler.

I juni 2010 fik Grønland på IWC's 62. årsmøde i Agadir, Marokko en årskvote på fangst af 178 vågehvaler, 10 finhvaler, 2 grønlandshvaler samt 9 pukkelhvaler for perioden i Vestgrønland 2010-2012. Derudover har Grønland en kvote på 12 vågehvaler i Østgrønland.

Regeringen i Grønland er overbevist om, at både hvalfangst og hvalsafari kan sameksistere, som det allerede har gjort i flere år i Grønland, Island og Norge.

Både i Norge og Island viser nogle rapporter, at hvalfangst ikke er til skade for turisme eller andre industrier, tværtimod, landene har oplevet stigning i turistindustrien.

Desuden har landsstyret i Grønland givet kommunerne, via Selvstyrets bekendtgørelse nr. 11 af 16. juli 2010 om beskyttelse og fangst af store hvaler, en mulighed for at skabe deres egne retningslinjer indenfor for hvalfangst og hvalsafari.

For nylig har Grønlands Turistråd udtalt, at Rådet vil støtte hvalfangst, så længe hvalfangst foregår på en bæredygtig måde. And as above mentioned the adopted quota of 9 is within the IWC Scientific Committee recommended sustainable annual yield of 10 humpback whales De vedtagne kvota på 9 pukkelhvaler er inden for IWC Videnskabelige Komité´s anbefalede bæredygtige årlige kvote på 10 pukkelhvaler.”

Med venlig hilsen
Ane Hansen