”Informationen er manipuleret og mangelfuld”

Det er korrekt, som Mikkel Myrup fremhæver, at Alcoa har modtaget en bøde. Bøden fik aluminiumsproducenten, fordi synligt støv under hård vind blæste væk fra Wagerup-raffinaderiets arealer, hvor det ikke var tilladt i forhold til den udstedte driftstilladelse. Et forhold, som Alcoa anerkender. Hændelsen skete, mens man var ved at installere sprinkleranlæg, der har til formål at forebygge den beskrevne hændelse.

Tirsdag d. 16. november 2010
Ove Karl Berthelsen, Landsstyremedlem for erhverv og arbejdsmarked  
Emnekreds: Alcoa, Miljø og natur, Minedrift.

Replik til Mikkel Myrup, Avataq

Læs Mikkel Myrups indlæg: Informationen er manipuleret og mangelfuld

Det var hårde ord, som Mikkel Myrup fra Avataq fremkom med i torsdagens radioavis i KNR om redegørelsen om aluminiumprojektet, hvor den strategiske miljøvurdering udgjorde en stor del af redegørelsen.

Indlæggets hårde ordvalg vanskeliggør en spændende og saglig debat om et så vigtigt emne som en mulig aluminiumproduktion i Grønland. Og debatten bliver ikke nemmere af, at Avataq’s formand ikke dokumenterer sine mange påstande mod redegørelsen, endsige tager tingene ud af en sammenhæng.

Det er ærgerligt, fordi vi til stadighed har brug for en fremadrettet og konstruktiv debat, hvordan vi som samfund skal forholde os til et så stort aluminiumprojekt. Det er landsstyret klare ønske, at så mange borgere deltager i diskussionen, så vi kan få belyst det store projekt ud fra så mange vinkler som muligt.

Tilbage til indlægget. Mikkel Myrup peger på eksempler fra Australien, hvor et par Alcoa-raffinaderier har udledt stoffer, som har været skadelige for de mennesker, der bor omkring raffinaderierne. Ifølge Myrup har de fået forskellige former for kræftsygdomme, allergier etc., og det har resulteret i store bøder til selskabet, samtidig med at de siger, at de er underlagt verdens strengeste regelsæt, og at der ikke er noget galt med de stoffer, de leder ud.

Indledningsvis vil jeg sige, uden på nogen måde at forsvare eller tage stilling til Alcoas gøren og laden ude i den store verden, så er det almindeligt kendt, at Alcoa er anerkendt for sin indsats i at udvinde bauxit og raffinering til aluminiumsoxid på en så forsvarlig måde, som det nu er muligt i forhold til miljøet og omgivelser. Og dernæst savner jeg dokumentation fra Mikkel Myrups side, at aluminium – overordnet set – skulle være det metal med de mest skadelige virkninger.

Landsstyret har erfaret, at Alcoa har tre raffinaderier i Vestaustralien, hvoraf der har været en del debat på en af dem, Wagerup. Adskillige undersøgelser har efterfølgende vist, at virksomheden har holdt sig inden for sine grænseværdier, og at de på intet tidspunkt har været på et sundhedsskadeligt niveau. Foranlediget af den omfattende debat ligger der en del dokumentation.

Det er korrekt, som Mikkel Myrup fremhæver, at Alcoa har modtaget en bøde. Bøden fik aluminiumsproducenten, fordi synligt støv under hård vind blæste væk fra Wagerup-raffinaderiets arealer, hvor det ikke var tilladt i forhold til den udstedte driftstilladelse. Et forhold, som Alcoa anerkender. Hændelsen skete, mens man var ved at installere sprinkleranlæg, der har til formål at forebygge den beskrevne hændelse.

Med andre ord er der gode forklaringer på Mikkel Myrups påstande mod Aluminiumprojektet. Og jeg håber, at fremtidens debat om aluminiumprojektet vil basere sig på fakta og ikke udokumenterede påstande – det vil tjene debatten bedst.

Landsstyret er altid åbent for en konstruktiv debat samt samarbejdsforhold, der vil være til gavn for det grønlandske samfund i alle fremtidige storskalaprojekter. Og debatten gælder også for de organisationer, der ikke har den samme holdning som landsstyret. Det er på den måde, at vi tjener samfundet på den bedst mulige måde, når vi ser problemstillingerne fra alle synsvinkler.