Med ansvaret i højsædet

For vedtagelsen stemte alle medlemmer af Inuit Ataqatigiit, Demokraterne, Kattusseqatigiit Partiiat samt Atassut. Således kunne gennemførelsen af et godt, forsvarligt og målrettet økonomisk grundlag for 2011 for det grønlandske samfund sikres.

Onsdag d. 17. november 2010
Olga P. Berthelsen, Landstingsmedlem for Inuit Ataqatigiit
Emnekreds: Efterårssamling 2010, Finanslov, Politik.

Landstingets efterårssamling er afsluttet - med ansvaret i højsædet.

Umiddelbart før afslutningen på Landstingets efterårssamling 2010 blev finansloven for 2011 vedtaget med et komfortabelt flertal. Det er et resultat opnået ved et godt og målrettet samarbejde mellem koalitionens medlemmer i Landstinget, som Atassut tilsluttede sig i sidste ende.

For vedtagelsen stemte alle medlemmer af Inuit Ataqatigiit, Demokraterne, Kattusseqatigiit Partiiat samt Atassut. Således kunne gennemførelsen af et godt, forsvarligt og målrettet økonomisk grundlag for 2011 for det grønlandske samfund sikres.

Efter Inuit Ataqatigiit’s Landstingsmedlemmers opfattelse er der trods det meget begrænsede økonomiske råderum, med åbne øjne, blevet skabt et grundlag for at kunne bane vejen for betydelige tiltag inden for bl.a. initiativer i forhold til børn og unge samt til vidtrækkende anlægsarbejder, der vil resultere i et betydeligt udbud af arbejdspladser.

Ved at påtage os dette ansvar har vi banet vejen for en videre udvikling af det grønlandske samfund - til gavn for alle borgerne.