Aftale med rettighedsorganisationer i Grønland forlænges

De nævnte organisationer er alle private organisationer, der varetager rettighedsindehavernes interesser inden for en lang række kunst- og kulturområder.

Torsdag d. 18. november 2010
Departementet for Kultur Uddannelse Forskning og Kirke
Emnekreds: Kultur og samfund, Ophavsret, Pressens vilkår.

Landsstyret har besluttet at forlænge rettighedsorganisationernes aftale til udgangen af 2011.

Det er desuden også besluttet at godkende Copydan Kabel-TV som forvaltningsorganisationen i Grønland. Godkendelserne sker med hjemmel i anordning nr. 561 af 7. juni 2006 om ikrafttræden for Grønland af lov om ophavsret og gælder til udgangen af 2011.

Copydan Kabel-TV har ikke tidligere været godkendt i Grønland. Aftaler med organisationen giver adgang til distribution af TV-kanaler og håndtere andre ophavsrettigheder i forbindelse med distribution af TV- og radiokanaler. Copydan Kabel-TV´s indtægter fordeles mellem radio- og tv-stationer, producenter af film, musik og tv-programmer samt en række organisationer, der repræsenterer kunstnerne.

KODA og Gramex har siden 2006 været godkendt som berettigede fællesorganisationer til varetagelse af rettighedshavernes interesser i Grønland.

KODA forvalter rettighederne for ca. 31.000 komponister, sangskrivere og musikforlag i Danmark, Grønland og Færøerne. KODA´s Grønlandspriskomité uddeler hvert år KODA´s Grønlandspris til en komponist- og sangskriver, en talentpris og en ærespris.

Gramex havde i 2009 163 grønlandske udøvende kunstnere som medlemmer og 2 fremstillere. I 2008 blev der fordelt 350.000 kr. til de grønlandske kunstnere og producenter af de midler, der blev optjent i Grønland.

De nævnte organisationer er alle private organisationer, der varetager rettighedsindehavernes interesser inden for en lang række kunst- og kulturområder.

For yderligere oplysninger kan ovennævnte anordning findes på Kulturministeriets hjemmeside: www.kum.dk