Seminar om Grønlands brug af geografisk information på internettet

Baggrunden for seminaret er dels, at NunaGIS har været i drift i mere end to år, dels at landsstyret i foråret 2010 godkendte en SDI Strategi. SDI står for ’Spatial Data In-frastructure’. Det kan oversættes til ’geografisk data infrastruktur’.

Tirsdag d. 23. november 2010
Departementet for Boliger Infrastruktur og Trafik
Emnekreds: Grønland, Informationsteknologi, Infrastruktur, Internet, Medier.

Landsplanafdeling i Grønlands Selvstyre afholder et seminar om Geografisk Information i Nuuk i dagene 23. november til 25. november 2010. Formålet med seminaret er, at få et overblik over, hvordan Grønland kan anvende de mange muligheder, der er med brugen af digital geografisk information. Det gælder både internt i det offentlige og i dialogen med borgerne.

Baggrunden for seminaret er dels, at NunaGIS har været i drift i mere end to år, dels at landsstyret i foråret 2010 godkendte en SDI Strategi. SDI står for ’Spatial Data In-frastructure’. Det kan oversættes til ’geografisk data infrastruktur’.

Hvis det findes i Grønland, så findes det på NunaGIS. Det er essensen af den vision, som Landsplanafdelingen i Grønlands Selvstyre, har for udviklingen af et nyt fællesadministrativt værktøj, som hedder NunaGIS.

- Hvis vi kan placere alle sager og al viden om et område på et digitalt kort, så vil det kraftigt styrke både det administrative arbejde og borgernes indsigt i de forhold, der er for et bestemt område. Samtidig vil det give politikerne et helt nyt værktøj til at træffe beslutninger ud fra, siger Klaus Georg Hansen.

Klaus Georg Hansen, afdelingschef i Landsplanafdelingen, fortæller, at op mod 80 % af alle sager i den offentlige administration, knytter sig til et geografisk sted. F.eks. knytter fiskekvoter sig an på viden om fiskebestandene i de forskellige landsdele, projekter om skoleudvikling knytter sig an på fødselstallene i de forskellige byer og bygder og planer om byggemodninger tager blandt andet afsæt i statistikker om befolkningstilvækst i de større byer i Grønland.

Med en teknologi, som blandt andet kendes fra Google Earth, er det nu muligt at gøre et geografisk sted til en ’nøgle’ for det offentliges sagsbehandling. Et geografisk sted er en ligeså god indgang til en sag, som et CPR-nummer er, når det gælder en person.

Planen er at opbygge en platform på internettet, hvor det vil være muligt, at finde den geografiske information.

Mest information til flest mulige
På seminaret vil en række personer give deres bud på, hvordan det offentlige kan ud-nytte de mange muligheder, der er med brugen af geografisk information. Dette skal blandt andet bidrage til at Selvstyret og kommunerne kommer videre i deres arbejde med at gøre mere information tilgængelig for så mange som muligt.