Fingrene væk fra mineraler med radioaktivt indhold!

Medlem af landsstyret for Finanser Palle Christansen meddelte i dag at en mulighed for udnyttelse af mineraler med radioaktivt indhold bør fremmes.

Nuummi Inuit Ataqatigiit skal hermed tage skarp afstand herfra, da vi fortsat er af den opfattelse at udnyttelsen af vores ikke-levende ressourcer bør ske med respekt for miljøet og bør ses i forhold til menneskers sundhedstilstand.

Torsdag d. 25. november 2010
Nuummi Inuit Ataqatigiit
Emnekreds: Efterforskning, Råstoffer, Undergrunden, Ytringsfrihed, Økonomi.

Medlem af landsstyret for Finanser Palle Christansen meddelte i dag at en mulighed for udnyttelse af mineraler med radioaktivt indhold bør fremmes.

Nuummi Inuit Ataqatigiit skal hermed tage skarp afstand herfra, da vi fortsat er af den opfattelse at udnyttelsen af vores ikke-levende ressourcer bør ske med respekt for miljøet og bør ses i forhold til menneskers sundhedstilstand. Vi mener fortsat at det vil være uansvarligt at ophæve nul-tolerancepolitikken overfor radioaktive grundstoffer og vi mener derfor også at disse udtalelser straks bør trækkes tilbage af pågældende medlem af landsstyret.

Nuummi Inuit Ataqatigiit skal samtidig klart understrege, at der netop i disse år overalt i landet findes utallige muligheder for mineralsk aktivitet og dermed muligheder for aktiv minedrift, som ikke inkluderer radioaktive grundstoffer. Dette skal medlem af landsstyret for Finanser ligeledes skrive sig bag øret.

Medlem af landsstyret for Finanser skal i særdeleshed mindes om, at Koalitionspartierne denne sommer i Qoornoq allerede er blevet enige om, at tiden ikke er inde til at ændre nul-tolerancepolitikken inden for denne side af valgperioden. Denne politik er siden tiltrådt af ATASSUT den 15. november 2010, hvorfor der allerede for nuværende er et klart nej til en ændring af status-quo.

Vi vil derfor gerne frabede os en zig-zag kurs i dette spørgsmål fra landsstyrets interne linjer !