Anbringelser uden for hjemmet

I Inuit Ataqatigiit mener vi at 1200 børn anbragt uden for hjemmet er for mange, og at det giver børnene følelse af usikkerhed og manglende tryghed.

Fredag d. 26. november 2010
Debora Kleist, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Emnekreds: Børns vilkår.

I Inuit Ataqatigiit mener vi at 1200 børn anbragt uden for hjemmet er for mange, og at det giver børnene følelse af usikkerhed og manglende tryghed.

Vi frygter at anbringelserne uden for hjemmet vil give de anbragte børn og unge endnu flere følelsesmæssige ar, og at konsekvenserne vil være utallige for samfundet som helhed og for kommunerne i særdeleshed.

Inuit Ataqatigiit mener, at det er påkrævet med en tidlig indsats for børn og unge, da det på sigt vil give de bedste resultater for samfundet som helhed. Derfor er det af yderste vigtighed at planlægge forskellige tiltag på området.

Vi mener at velfungerende selvforsørgende familier bør være målet for vores indsats, da familierne vil kunne give deres børn et trygt og godt opvækst.

Vi mener at forskellige former for indsats for børnefamilier bør være faste muligheder, disse kan være forældrekurser, familiebehandlinger, misbrugsbehandlinger - hvis det er nødvendigt, og decideret social rådgivning.

Vi synes at følgende tiltag er vigtige:
  • Rådgivning og handleplan for den gravide efter behov
  • Rådgivning og handleplan for unge mødre og andre der har behov, med henblik på at gøre disse klar til at tage deres nye ansvar.
  • Familiehøjskoler og forældrekurser
  • Kurser for plejeforældre, tiltag for at forbedre dagligdagen for plejeforældre. Servicering af plejeforældre
  • Tiltag for at forbedre børn og unges vej mod det gode liv
  • Bedre døgninstitutioner gennem forbedringer for brugerne og for personalet


Når ovenstående bliver realiseret er vi i Inuit Ataqatigiit overbevidste om, at børn og unges levevilkår vil blive forbedret. Da behovet for anbringelser udenfor hjemmet vil blive formindsket.

I Inuit Ataqatigiit mener vi at det er nødvendigt, at vi hver især tager vores eget liv op til revision, for kun derved vil vi kunne danne grundlag for et sundt og stærkt samfund.