Opfordring: Underskriv Qoornoq-aftalen, Siumut

Qoornoq-aftalen går kort fortalt ud på, at nul-tolerancen over for uran bliver fastholdt indtil videre. Af aftalen fremgår det også, at råstofloven skal tages op til revision i denne valgperiode, og i den forbindelse skal de miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser ved en ophævelse af nul-tolerancen belyses.

Lørdag d. 27. november 2010
Jens B. Frederiksen, landstingsmedlem og formand for Demokraterne
Emnekreds: Minedrift, Politik, Råstoffer, Undergrunden.

Som formand for Demokraterne skal jeg hermed gøre det fuldstændig klart, at Demokraterne bakker 100 procent op om Qoornoq-aftalen. Der er således ingen grund til, at pressen og/eller Siumut bruger tid på at spekulere på om, der er intern splid i koalitionen.

Qoornoq-aftalen går kort fortalt ud på, at nul-tolerancen over for uran bliver fastholdt indtil videre. Af aftalen fremgår det også, at råstofloven skal tages op til revision i denne valgperiode, og i den forbindelse skal de miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser ved en ophævelse af nul-tolerancen belyses. Aftalen er indtil videre er blevet underskrevet af IA, Katusseqatigiit Partiiat, Demokraterne og Atassut.

Det er således et bredt flertal af partierne i Inatsisartut, der bakker op om Naalakkersuisuts politik på området.

I den forløbne uge har Siumut - godt hjulpet af medierne – forsøgt at så tvivl om Demokraternes holdning. Demokraterne har altid ment, at hensynet til miljø og sundhed kommer i første række, men hvis det af fagkundskaben bliver fastslået, at det miljø- og sundhedsmæssigt er forsvarligt at bryde uran, så er det vores holdning, at der kan brydes uran. På denne baggrund er jeg både glad for og stolt over Qoornoq-aftalen, der netop fastslår, at der i forbindelse med en kommende revidering af råstofloven skal kigges på de miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser ved brydning af uran.

Siumut påstår fejlagtigt, at der er et flertal for at ophæve nul-tolerancen. Det er der ikke. Siumut vil ophæve den nu, selv om vi mangler at få belyst de miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser. Det vil Demokraterne under ingen omstændigheder være med til.

Jeg vil derfor opfordre Siumut til at underskrive Qoornoq-aftalen, så vi sikrer, at en eventuel ophævelse af nul-tolerancen over for uran sker på et grundlag, der er forsvarligt både sundheds- og miljømæssigt. Det må da være i alles interesse at sikre miljøet og sundheden.