COP16 - et skridt på vejen mod en ny international klimaaftale

Klimaforhandlingerne er komplicerede fordi det i meget høj grad både handler om den globale politiske og økonomiske magtfordeling og især om retten til udvikling for den fattige del af kloden.

Mandag d. 29. november 2010
Kuupik Kleist, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit  
Emnekreds: Klima, Olieefterforskning.

Med forventning om at der tages endnu et skridt frem mod en ny juridisk bindende global klimaaftale drager Formand for landsstyret Kuupik Kleist af sted til FN´s klimakonference, COP 16 i Cancún, Mexico, den 3. december 2010. Klimakonferencen finder sted i dagene 29. november til 10. december 2010.

- Desværre ser det ikke ud til, at COP16 kan samle alle verdens ledere om en ny og bindende klimaaftale, men mine forventninger er at verdenssamfundet forhåbentligt vil kunne tage væsentlige skridt under COP16. Klimaforhandlingerne er komplicerede fordi det i meget høj grad både handler om den globale politiske og økonomiske magtfordeling og især om retten til udvikling for den fattige del af kloden. Læren af COP15 er vigtig at have i baghovedet, nemlig at man skal tage udviklingslandene i ed, og især respektere deres historiske ret til udvikling. Jeg tror det er den rette vej at gå – at man skal gøre noget ved den ujævne fordeling af jordens ressourcer hvis man vil en ny og bindende klimaaftale. Vi er også nødt til at inddrage de lange aspekter, hvis vi skal opnå en god afbalanceret global klimaaftale, der respekteres og holdes af alle parter. Hvis vi gør det, er det utroligt at en aftale er inden for rækkevidde i 2012 under COP17 eller i 2013 under COP18, udtaler Kuupik Kleist forud for klimatopmødet.

COP16 er opfølgningen på sidste års klimakonference i København, COP15, hvor verdens ledere ikke nåede hele vejen frem til en juridisk bindende aftale. En del lande enedes dog om Københavnererklæringen, Copenhagen Accord, der imidlertid ikke er en juridisk bindende aftale. Centralt i Københavnererklæringen er en enighed om, at de gennemsnitlige temperaturer ikke må stige til mere end 2 grader C i forhold til det førindustrielle niveau. 2 graders målet er et globalt gennemsnit, og klimaforskerne peger allerede nu på, at de Arktiske egne vil opleve temperaturstigninger over 2 grader C.

Landsstyret har i overensstemmelse med Københavnererklæringen meddelt FN’s Klimasekretariat, at vi vil reducere udledningen af drivhusgasser med 5 pct. inden 2020, set i forhold til udledningen i 2007, dog undtaget råstofaktiviteter og energiintensive industrier. landsstyret vil fortsat udvikle vedvarende energi for i 2020 at dække mere end 60 pct. af vores energiforbrug med vedvarende energi.

Formand for landsstyret Kuupik Kleist deltager sammen med verdens stats- og regeringschefer i de sidste og afgørende dage af klimakonferencen COP16.

Information om COP16
COP16 - the 16th Conference of the Parties to the United Nations Framework Convention on Climate Change - er den sekstende klimakonference med deltagelse af de lande, der har ratificeret FNs rammekonvention om klimaforandringer.

Yderligere informationer om konferencen er tilgængelige på værtslandets hjemmeside www.cc2010.mx og på FN’s klimasekretariats hjemmeside www.unfccc.org.

Desuden henvises til landsstyrets hjemmeside om klimaforandringer og Grønlands klimapolitik: www.climategreenland.gl