Det arktiske samarbejde, del II

Rapporten anbefaler ikke obligatorisk brug af kendtmand; en konklusion som Grønlands Selvstyre dog ikke er enig i. Et tiltag til en forebyggende indsats for at skabe mere sikker sejlads i Arktis - og især i grønlandsk søterritorium – kunne måske derfor være at realisere konceptet Arktisk Kendtmand

Tirsdag d. 30. november 2010
Bjarne Rasmussen    
Emnekreds: Miljø og natur, Sikkerhed til søs, Transport.

I det kommende år ser det ud til, at der vil ske mange spændende tiltag i Arktis.

I maj måned 2011 vil alle medlemmerne af Arktisk Råd således samles i Nuuk, og det p.t. danske formandskab for dette råd vil der præsentere en fælles grønlandsk/dansk arktisk strategi. Endvidere vil den danske Søfartsstyrelse under regi af den Internationale Maritime Organisation (IMO) i løbet af 2011 præsentere sit oplæg til den kommende internationale Polarkode for at skabe mere sikker sejlads i de arktiske farvande. Søfartsstyrelsen peger dog allerede nu på, at forebyggende indsatser er vigtige for at skabe mere sikker sejlads i Arktis.

Det lyder jo godt alt sammen, men selvom Søfartsstyrelsen allerede i 2009 udarbejdede og implementerede Bekendtgørelse om teknisk forskrift om skibes sikre sejlads i grønlandsk søterritorium - hvor overtrædelse af denne bekendtgørelse i øvrigt hører under grønlandsk kriminallov – blev jeg nu alligevel overrasket da jeg her i efteråret læste nedenstående vedrørende de mange skibe, der var beskæftiget med olieefterforskningen ved Grønland her i 2010 - jeg citerer fra den grønlandske koncerns hjemmeside:

”… Nogle af rederierne havde ikke regnet med at skulle bruge agenter og først da der opstod problemer kom de til os for at få hjælp. Mange af skibene havde ikke sejlet i grønlandsk farvand tidligere og derfor havde de større forventninger til os. Det kom bag på mange, at infrastrukturen ikke er som i andre lande og at det tager lidt længere tid at skaffe eksempelvis reservedele…"

Efter at have læst dette, stillede jeg efterfølgende nogle spørgsmål til Formandens Departement her i november 2010, og i løbet af få dage var Departementet for Boliger, Infrastruktur og Trafik så venlig at svare på disse spørgsmål, og både mine officielle spørgsmål samt den officielle besvarelse kan læses her.

I besvarelsen fremhæver Departementet i øvrigt Farvandsvæsenets Rapport om mulighederne for fremme brug af kendtmand ved Grønland .

Rapporten anbefaler ikke obligatorisk brug af kendtmand; en konklusion som Grønlands Selvstyre dog ikke er enig i. Et tiltag til en forebyggende indsats for at skabe mere sikker sejlads i Arktis - og især i grønlandsk søterritorium – kunne måske derfor være at realisere konceptet Arktisk Kendtmand som jeg i øvrigt tidligere har fremsendt til parlamentarikere, departementer, styrelser, erhvervsorganisationer og uddannelsesinstitutioner i såvel Grønland som i Danmark ?

PS:
Med de nyligt udstedte olieefterforskningstilladelser er listen over selskaber med eneretstilladelse til olie/gas-efterforskning i Grønland nu følgende: Exxon, Chevron, Husky, EnCana, PA Resources, Cairn Energy PLC, ConocoPhillips, Shell, Statoil, GDF SUEZ, Maersk Oil, DONG Energy samt NUNAOIL A/S.

Ingen ved vist præcist hvornår - eller om - alle disse selskaber vil bore efter olie i de grønlandske farvande i de kommende år – men såfremt de gør det, så vil der også være endog rigtigt mange støtteskibe med besætninger, der skal besejle de isfyldte grønlandske farvande for første gang!

Læs mere her:

Arktisk Kendtmand
Bekendtgørelse om teknisk forskrift om skibes sikre sejlads i grønlandsk søterritorium
Farvandsvæsenets rapport om kendtmand ved Grønland
Svar på henvendelser af 14 maj og 20 maj 2010