Et nyt år med resultater

I disse år, hvor råstofudvindingen opstartes og udvikles er det Grønlands befolkning der til enhver tid skal have udbytte af det. Ved indføringen af Selvstyret har vi fået retten til undergrunden og det må stå centralt i vores fortsatte arbejde.

Tirsdag d. 4. januar 2011
Aleqa Hammond, Medlem af Folketinget for Siumut
Emnekreds: Politik.

På vegne af Siumut ønsker vi alle vore medborgere et godt nytår!

Et år med mange hændelser og mange huskeværdige oplevelser er ved at være ovre.

Vi har grund til at være taknemmelige over de mange positive oplevelser vi har haft blandt vore fæller, og vi har grund til at rette en stor tak til alle som har udført et stort arbejde for at Grønland fortsat kan udvikle sig. Mange studerende arbejder hårdt for at minde os om fremtiden og dem kan vi ikke undvære i vores arbejde for fremtiden og vi ønsker al lykke til de mange, som har gennemført deres uddannelse. Vi har store forhåbninger til de flere, som vil søge nye uddannelser i det kommende år, ligesom jeg håber, at vi som forældre vil kunne danne en god baggrund for at vore børn tager sig gode uddannelser.

Vores opmærksomhed i Siumut er absolut ikke gået forbi de mange fisker- og fangerfamilier som bliver budt alvorlige vilkår. I kan fortsat forvente at Siumut fortsat vil arbejde for at være det samlende parti for Grønland, uanset hvor man bor og hvad man laver. I kan forvente at vi vil arbejde for at vende forholdene til det bedre ved at involvere så mange som muligt.

For at komme ud af situationen med uoverkommelige udgifter må vi som arbejdere og mellemindkomster stå sammen og arbejde sammen mod fælles mål. Der er mange og store forbedringsopgaver som står foran os. I står meget i centrum i vort arbejde og i det nye år vil vi arbejde endnu tættere med jer.

Vi ønsker ligeledes at rette en tak til de mange, som er gået på pension i år. Vi er ikke i tvivl om, at I vil fortsætte med at danne en god baggrund for omsorgen af vore børn og udgøre en styrke i familien.

I disse år, hvor råstofudvindingen opstartes og udvikles er det Grønlands befolkning der til enhver tid skal have udbytte af det. Ved indføringen af Selvstyret har vi fået retten til undergrunden og det må stå centralt i vores fortsatte arbejde. De som har ejendomsretten skal netop have det største udbytte og alle overvejelser må tage udgangspunkt i at befolkningen får deres udbytte ligesom befolkningen må være central og prioriteres i udnyttelsen af disse ressourcer.

Siumuts holdning er klar. Grønland skal udvikles ved udnyttelsen af de muligheder, om ressourcerne giver befolkningen og vores mål vil fortsat være en fornuftig udnyttelse som er betryggende for både borgerne og miljøet.

Her i Grønland søger vi altid at fastholde vores traditioner og principper uanset om vi har mere eller mindre til os selv end andre, hvilket er at hjælpe andre i tilværelsen. I vores politiske arbejde er det afgørende at skabe en udvikling der tilgodeser alle i samfundet. Vi bør skabe en sund økonomisk udvikling som tilgodeser både rig og fattig og som giver mulighed for at skabe erhverv, som giver udbytte. At øge skattebyrderne i Grønland skal ikke være den første udvej, der prioriteres, men uanset den økonomisk stilling i samfundet bør ingen af os betale mere med udgangspunkt i vores stilling i samfundet eller vores arbejde, men vi må skabe en udvikling, der er til fordel for os alle. Det er min utvetydige holdning og vi vil igen i Siumut fortsætte vores anstrengelser i det nye år for at skabe en økonomisk udvikling og stabilitet, der er til fordel for alle.

Vi mener i Siumut, at Grønland har rige økonomiske, ressourcemæssige og menneskelige muligheder.

Unge under uddannelse bliver flere og flere og baner vej for at begrænse indføringen af intellektuel arbejdskraft i fremtiden. Udviklingen går hen imod et selvbærende samfund, som viser et af de positive resultater af de opgaver, der er gennemført under Hjemmestyret, hvilket vi har grund til at være stolte af.

Det har aldrig før været vigtigere nu for Grønland at føle sig som en vigtig del af samfundet uden ar være tilsidesat, uanset om man bor i Syd-, Midt-, Nord- og Østgrønland. Når vi siger, at der er brug for alle til at udføre opgaverne så er det afgørende vigtigt at stille opgaver til rådighed og bane vej for nye erhvervsmuligheder, og stille midler til rådighed til fortsat udvikling og innovation. I tæt samarbejde med borgerne, høre dem, råde dem og snakke med dem og vigtigst af alt at forstå deres vilkår og holdninger.

De vigtigste værktøjer er fælles mål og fælles forståelse for at opnå resultater. Lad os opnå de største resultater med borgerne i centrum i arbejdet og lad os opnå de største resultater for borgerne.

Den anden opinionsundersøgelse siden valget i 2009 viser tallene, at Siumut er partiet som det eneste er i fremgang. Vi ønsker at vurdere denne udvikling som en bekræftelse på, at vælgerne har tillid til, at vi fastholder vore mål og at vi ikke vender vores principper ryggen og vi vil takke for loyaliteten fra vores bagland og ikke mindst de som yder med deres holdninger i vores arbejde.

I kan forvente, at vi fortsætter vores arbejde mod gode resultater og udbytte og I er velkomne til at deltage i vores fortsatte arbejde. En tak til alle for det forgangne år og et inderligt ønske til alle i den lange grønlandske kyst om et lykkebringende nytår.