Mellembølge- og kortbølgesendere lukker

Den 11. februar 2011, kl. 8 (vestgrønlandsk tid) lukkes mellembølgesenderne på vestkysten samt kortbølgesenderen i Tasiilaq, og som følge heraf sendes KNR Radio ikke længere via mellembølgesenderne samt kortbølgesenderen i Tasiilaq.

Torsdag d. 13. januar 2011
Departementet for Boliger Infrastruktur og Trafik
Emnekreds: Infrastruktur.

Den 11. februar 2011, kl. 8 (vestgrønlandsk tid) lukkes mellembølgesenderne på vestkysten samt kortbølgesenderen i Tasiilaq, og som følge heraf sendes KNR Radio ikke længere via mellembølgesenderne samt kortbølgesenderen i Tasiilaq.

Langs kysterne er der i dag et veludbygget net af FM-sendere, som dækker byer og bygder samt søvejene tæt på beboede områder. Nedlukning af mellembølgeradiofonien får derfor ikke nogen betydning for de fleste borgere, idet KNR Radio i stedet kan høres via FM-senderne.

En mindre gruppe fåreholdersteder vil dog blive berørt. TELE Greenland A/S har derfor udarbejdet en løsning. Denne løsning består i, at de berørte fåreholdersteders VSAT-forbindelse opdateres, så de digitale programmer kan modtages direkte fra satellitten, herunder KNR Radio samt DR P1, P2 og P3. Fåreholderstederne skal dog anskaffe sig en modtagerboks.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at ophøret af mellembølgeradiofoni ikke berører Kystradioens mellembølgetjenester. Det vil således fortsat være muligt for skibe at kommunikere med kystradioen.

Hvad angår vejrmeldingen, er den siden slutningen af juni 2010 også blevet sendt på kystradioens VHF-arbejdskanaler 4 gange dagligt: kl. 08.05, 12.05, 18.05 samt 22.05. Udsendelserne kl. 12.05 og 22.05 vil være genudsendelser. Personer, som færdes i naturen, vil altså stadig kunne høre vejrmeldingen året rundt.

Beslutningen om at lukke for mellembølgeradiofonien har således ingen sikkerhedsmæssige konsekvenser.

Mellembølgesenderne og kortbølgesenderen i Tasiilaq er fra omkring 1980 og er efterhånden udslidte, hvorfor de vil være dyrt fortsat at vedligeholde. TELE Greenland A/S anslår således, at det vil koste mere end 1,5 mio. kr. om året at vedligeholde mellembølgesenderne samt kortbølgesenderen i Tasiilaq.

Da der er meget få, der ikke vil kunne høre KNR Radio via FM-senderne, og da beslutningen ikke har nogen sikkerhedsmæssige konsekvenser, har Departementet for Boliger, Infrastruktur og Trafik vurderet, at de ressourcer, der i så fald skulle anvendes til vedligeholdelse af anlæggene, kan anvendes bedre til andre formål.