Højeste antal TB tilfælde i 30 år

2010 blev også året, hvor der her i landet blev konstateret det første tilfælde af multiresistent TB, hvilket vil sige, at bakterien har udviklet modstandsdygtighed overfor den almindelige TB medicin. Modstandsdygtige bakterier gør behandlingen meget vanskelig, og kan blive en alvorlig trussel både menneskeligt og økonomisk.

Onsdag d. 26. januar 2011
Landslægeembedet
Emnekreds: Levevilkår, Sundhedsvæsenet.

Under epidemien for 60 år siden skyldtes hvert tredie dødsfald tuberkulose (an)


I 2010 blev der konstateret 114 nye tuberkulosetilfælde i Grønland. Det er det højeste antal i 30 år. Tuberkulose kræver derfor fortsat stor opmærksomhed og en stor indsats fra det grønlandske samfund. Der er fundet tuberkulose i næsten alle byer i landet, men Østkysten var hårdest ramt med i alt 33 tuberkulosetilfælde. I Nuuk er antallet også steget, idet der blev konstateret 26 tuberkulosetilfælde i 2010.

Hvis vi sammenligner udviklingen i Grønland med Nunavut har forekomsten i de to arktiske områder fulgt hinanden. I midten af 50’erne var forekomsten af tuberkulose meget høj, og mange døde af sygdommen. Efter en målrettet indsats lykkedes det i 80’erne at nå ned på et relativt lavt antal tuberkulosetilfælde. De sidste 20 år har der været et vedvarende højt antal tuberkulosetilfælde, som i begge områder er toppet i 2010. Nunavut havde i 2010 en stigning til 102 tuberkulosetilfælde, hvilket har givet anledning til en særlig indsats, i første omgang i Iqaluit.

Grønlands nuværende nationale TB strategi (2007-2012) indeholder bl.a. informationsinitiativer til befolkning og sundhedspersonale, skolebørnsscreening og røntgenscreening af befolkningen i Sydgrønland hvert andet år.

2010 blev også året, hvor der her i landet blev konstateret det første tilfælde af multiresistent TB, hvilket vil sige, at bakterien har udviklet modstandsdygtighed overfor den almindelige TB medicin. Modstandsdygtige bakterier gør behandlingen meget vanskelig, og kan blive en alvorlig trussel både menneskeligt og økonomisk.

For at bekæmpelsen af TB kan blive en succes, er det er afgørende at alle borgere tager et medansvar. Du tager ansvar:
  • ved at gå til læge, hvis du har et eller flere af følgende symptomer: hoste i mere end 3 uger, dårlig appetit, vægttab eller nattesved,
  • ved at opfordre personer i din familie eller omgangskreds til at søge læge, hvis de hoster meget eller har andre symptomer på tuberkulose,
  • ved at møde op, når sundhedsvæsenet tilbyder at undersøge dig eller dine børn.

Et godt helbred er det bedste forsvar mod TB, så pas på dig selv ved at undgå rygning og alkohol i store mængder samt ved at spise sundt og motionere. Gode hygiejneråd for at bremse smittespredning er at hoste ned i ærmet og spytte i et papirlommetørklæde i stedet for på gaden, samt at sørge for at holde boligen ren og lufte ud jævnligt.