Samfundsændringer i Sydgrønland 1900-1950 – fra fangst til fiskeri

Ændringer i klimaet betød, at Grønland fra omkring 1900 gik over fra fangst til fiskeri, og de nye erhvervsmæssige forhold førte til markante ændringer i det grønlandske samfund. De første ændringer indtraf i Sydgrønland, hvor den danske stat opførte fiskerianlæg, der lå centralt i forhold til forekomsten af fisk, men ofte i lang afstand fra hovedparten af de eksisterende bopladser.

Onsdag d. 26. januar 2011
Anthon Møller
Einar Lund Jensen, Cand. mag., projektkoordinator
Magdalene Møller
Paarnannguaq Olsen
Emnekreds: Bosætning, Grønlands historie.

Ændringer i klimaet betød, at Grønland fra omkring 1900 gik over fra fangst til fiskeri, og de nye erhvervsmæssige forhold førte til markante ændringer i det grønlandske samfund. De første ændringer indtraf i Sydgrønland, hvor den danske stat opførte fiskerianlæg, der lå centralt i forhold til forekomsten af fisk, men ofte i lang afstand fra hovedparten af de eksisterende bopladser. Mange blev fiskere, men måtte flytte til den bygd eller by, hvor fiskeanlægget var opført, og hvortil også butik, skole m.m. oftest var flyttet. I denne periode dannede der sig stadig tydeligere en grønlandsk politisk elite, der ønskede en udvikling af landet i retning mod danske forhold, og som også krævede større indflydelse og ret til at deltage i beslutningerne.

Læs rapporten her Affolkningen af Kap Farvel området

Kilde: Nationalmuseet


Aappilattoq, den sydligste bygd på Østkysten er en af de få bygder i Kap Farvel området, der stadig er beboet
(an - august 1998)