Fiskeriet skal omstruktureres nu

En ny høringsrunde om emner, som før har været behandlet i processen, vil endnu engang blot forsinke en tiltrængt omstrukturering af fiskeriet. Vi må have mod til at handle, for det kan kun gå nedad for fiskerierhvervet hvis vi ikke tager os sammen.

Mandag d. 11. april 2011
Ane Hansen, Borgmester, Kommune Qeqertalik
Emnekreds: Fiskeri.

Siumut har i weekenden meldt ud, at behandlingen af fiskeriloven i Landstinget bør trækkes tilbage. Kravet udspringer af, at Siumut mener at ændringsforslaget vedrørende ejerskabsforhold i fiskeriet, den såkaldte ”gummistøvleparagraf” ikke har været under høring før fremsættelse i Landstinget.

Det er korrekt, at det nævnte ændringsforslag til ”gummistøvleparagraffen” ikke har været under høring sidst lovforslaget blev til i den foreliggende form. Men sandheden er, at blandt andet nuværende ændringsforslag til Fiskeriloven har været under høring hos de berørte organisationer de sidste flere år. Den vågne iagttager har sikkert bemærket, at især de sidste to år har de berørte organisationer ikke kunnet nå til enighed omkring de foreliggende ændringsforslag til fiskeriloven.

De sidste adskillige år har alle aktører indenfor fiskeriet været bevidst om, at behovet for gennemgribende omstruktureringer indenfor fiskeriet ikke kan udsættes længere. Derfor tog landsstyret en politisk beslutning om de foreliggende ændringsforslag til fiskeriloven ved årets afslutning. Det var netop for at påbegynde det tiltrængte handling bag mange års analyser af fiskerierhvervet med blandt andet Fiskerikommissionens anbefalinger fra sommeren 2009.

Straks efter det politiske beslutning blev taget blev de berørte organisationer orienteret om landsstyrets planer med fiskeriloven.


Siden 2007 har de politisk økonomiske beretninger udtrykt et stort behov for strukturtilpasninger især i det kystnære fiskeri. Der er ligeledes kommet en række anbefalinger fra arbejdsgrupper i forbindelse med forberedelsen af en ny fiskerilov som f.eks. Karlsen-gruppen, Enoksen-udvalget, KNAPK og Royal Greenlands Strukturrapport for rejefiskeriet og ikke mindst Fiskerikommissionens betænkning.
Anbefalingerne fra alle ovennævnte er klare og de kommer alle frem til samme konklusion: Der er behov for gennemgribende ændringer af fiskeriets rammer.

Med de ovennævnte anbefalinger fra alle arbejdsgrupper, høringsrunder i forbindelse med fiskeriloven i 2007, 2009 og 2010, mange møder og debatter med organisationer har landsstyret sikret et bredt grundlag af viden, erfaringer og synspunkter med henblik på at sikre lovgivningens kvalitet og anvendelighed.

En ny høringsrunde om emner, som før har været behandlet i processen, vil endnu engang blot forsinke en tiltrængt omstrukturering af fiskeriet.

Vi må have mod til at handle, for det kan kun gå nedad for fiskerierhvervet hvis vi ikke tager os sammen.

Læs også: Demokratiet taber, igen!