Indførelse af kvartalskvoter for det kystnære fiskeri

Ved at fordele kvoterne i kvartaler og begrænse fiskeriet i sommermånederne, kan kvoterne strækkes og fiskeriet spredes hen over hele året.

Torsdag d. 14. april 2011
Ane Hansen, Borgmester, Kommune Qeqertalik
Emnekreds: Fiskeri.

Indførelse af kvartalskvoter for det kystnære fiskeri efter hellefisk i forvaltningsområderne Uummannaq og Upernavik

Landsstyret har besluttet, at der skal indføres kvartalskvoter i forvaltningsområderne Upernavik og Uummannaq fra d. 1. april 2011. Indførelsen af kvartalskvoter skal medvirke til, at den samlede kvote for hvert forvaltningsområde overholdes, således at princippet om bæredygtighed følges. Ved at fordele kvoterne i kvartaler og begrænse fiskeriet i sommermånederne, kan kvoterne strækkes og fiskeriet spredes hen over hele året.

Kvoterne fordeles på følgende måde
  Uummannaq Upernavik
1. kvartal (januar, februar, marts) 1.000 tons 1.600 tons
2. kvartal (april, maj, juni): 1.700 tons 2.000 tons
3. kvartal (juli, august, september) 2.300 tons 2.100 tons
4. kvartal (oktober, november, december) 1.000 tons 800 tons
Samlet kvote 6.000 tons 6.500 tons

I 1. kvartal (januar, februar, marts) vil fiskeriet ikke blive stoppet, selvom kvartalskvoten bliver opfisket. Mængden vil i stedet blive fratrukket kvoten i 3. kvartal (juli, august, september), således at kvoten i dette kvartal bliver tilsvarende mindre.

Hvis kvoten i et kvartal ikke bliver opfisket, vil den ikke-opfiskede mængde blive overført til næste kvartal. Bortset fra 1. kvartal (januar, februar, marts) vil fiskeriet blive stoppet, når kvartalskvoten er opfisket.