Indsigt: Nukissiorfiit - Beretning og regnskab 2010

Nukissiorfiit - Beretning og regnskab 2010

Årsagen til underskuddet kan til stor del findes i et fald i salget. Salget af fjernvarme faldt for eksempel med 12,7 millioner kroner sammenlignet med året før. Nedgangen skyldes alene reduceret afsætning som følge af et usædvanligt varmt år 2010 i stort set hele landet.

Fredag d. 15. april 2011
Nukissiorfiit
Emnekreds: Energiforsyning, Infrastruktur, Klima.

Indholdsfortegnelse:
Bemærkninger til årsresultatet
Miljøvenlig produktion
Intern udvikling
Læs rapporten


Nukissiorfiits beretning og regnskab 2010 er nu tilgængeligt.

I rapporten, som er en del af Grønlands Selvstyres årsrapport, kan man få et indblik i virksomhedens drift og resultater for perioden 1. januar til og med 31. december 2010.

Med en mere specificeret opgørelse end tidligere, har vi forsøgt, at tydeliggøre, at Nukissiorfiit er en dynamisk virksomhed. Vi arbejder alle løbende med mange forskellige aktiviteter, som tilsammen er med til at understøtte samt fremtidssikre produktionen og distributionen af vores kerneydelser – el, vand og varme.

Bemærkninger til årsresultatet
Årets resultat blev et underskud på 19,5 millioner kroner.

Årsagen til underskuddet kan til stor del findes i et fald i salget. Salget af fjernvarme faldt for eksempel med 12,7 millioner kroner sammenlignet med året før. Nedgangen skyldes alene reduceret afsætning som følge af et usædvanligt varmt år 2010 i stort set hele landet.

Afsætningen er faldet fra 191 millioner kWh (kilowatttimer) i 2009 til 169 millioner kWh i 2010. Når hertil lægges salget af den faste og afbrydelige elvarme er der tale om en procentvis nedgang på godt 10 %.

Miljøvenlig produktion
Set i et længere perspektiv var 2010 et afgørende år, der sikrer at Nukissiorfiit går forrest i omstilling til en grønnere fremtid. Vi vil reducere CO2-udledningen markant, fastholde en høj forsyningssikkerhed, samt sikre lave omkostninger til gavn for vores kunder.

Vandkraft er et centralt element i denne strategi. I 2010 indviede vi Sisimiut vandkraftværk, som er vores næststørste. Vi indviede ligeledes landets første brintanlæg, som skal give værdifulde erfaringer på hvordan brint kan anvendes her i landet i fremtiden. Byggeriet af vandkraftværket i Ilulissat blev også igangsat i 2010. Når dette byggeri er afsluttet vil 70 % af vores samlede energiproduktion være baseret på ren, vedvarende energi.

Intern udvikling
Udover den daglige drift og omkring 200 igangværende anlægsprojekter, blev der i 2010 sat fokus på yderligere forbedring af de interne arbejdsprocesser og samarbejdet ledelse og medarbejdere imellem.

I forbindelse med den strategiproces, der blev igangsat i 2009, blev der defineret en række strategiske temaer, som udgør det daglige omdrejningspunkt i det videre udviklingsarbejde. Formålet med strategiprocessen var at skabe en mere effektiv virksomhed. Temaerne i det strategiske arbejde er: Effektivisering, kundeservice, virksomhedskultur, strategisk ledelse samt rekruttering, fastholdelse og efteruddannelse.

Strategiprocessen og de deraf afledte temaer og handlingsplaner synliggør både vores egne og fælles arbejdsopgaver. Det betyder at langt de fleste aktiviteter har været iværksat ud fra disse holdepunkter, og vi har i ”Beretning og Regnskab 2010” forsøgt at give et kronologisk overblik over disse aktiviteter.

Læs rapporten
Læs mere om driftsåret 2010 og vores forventninger til fremtiden i Nukissiorfiit - Beretning og regnskab 2010