NunaMinerals A/S Generalforsamlingsprotokolat

Honoraret fastsættes til 150.000 kr. for menige medlemmer, 300.000 kr for formanden og 200.000 kr. til næstformanden.

Fredag d. 29. april 2011
Nuna Minerals AS
Emnekreds: Efterforskning, Råstoffer.

Generalforsamlingen har godkendt det i årsregnskabet indeholdte forslag om at overføre årets underskud på 34.827.000 kr. til næste år.

Honoraret fastsættes til 150.000 kr. for menige medlemmer, 300.000 kr for formanden og 200.000 kr. til næstformanden.

Læs mere her
NunaMinerals - Generalforsamlingsprotokollat 28-04 2011