Hvad er Udkantsgrønland?

Det er alt udenfor Nuuks bygrænse! Sådan har en vittighedstegner meget præcist formuleret den aktuelle virkelighed, der bliver et stadigt større problem i dagens Grønland.

Lørdag d. 7. maj 2011
Henrik Leth, formand for GA’s brancheudvalg for fiskeri og eksporterhverv
Jess G. Berthelsen, Formand for SIK
Emnekreds: Bosætning, Erhverv, Levevilkår, Økonomi.

Det er alt udenfor Nuuks bygrænse! Sådan har en vittighedstegner meget præcist formuleret den aktuelle virkelighed, der bliver et stadigt større problem i dagens Grønland.

”Fordobling af arbejdsløsheden i Sisimiut”. ”Tomme ordrebøger hos entreprenørerne på kysten”. ”Hvorfor er vilkårene for bygge- og anlægsvirksomhed så forskellige i vores land?”. ”Alle taler om industriel udvikling, men hos os er der mere tale om afvikling”.

Sådan lyder nogle få ud af flere og flere meldinger fra vores lokalafdelinger rundt om i Grønland. Og det er langt fra klynkeri fra virksomheder og medarbejdere, der ikke er omstillingsparate. Tværtimod er det den barske virkelighed mange steder uden for hovedstaden - og for mennesker og firmaer, der i høj grad er indstillet på at leve op til nye krav. Dermed er det samtidigt et alvorligt faresignal om, at man er ved at skævvride landet og på sigt skabe endnu større ulighed.

Politikerne siger, at virksomhederne skal forberede sig til de nye tider gennem omstilling og kompetenceudvikling, men hvis man lader arbejdsløsheden vokse, mister de forudsætningerne for at varetage de opgaver, som de nye industrier efterspørger. Disse arbejdspladser har kun mulighed for at blive en del af fremtiden, hvis man kan opretholde og udvikle de lokale virksomheder.

Nu må der træffes beslutninger
SIK og Grønlands Arbejdsgiverforening appellerer derfor endnu engang til landsstyret om, at der hurtigst muligt sættes flere bygge- og anlægsarbejder i gang i andre byer end Nuuk. Ikke alene er det nødvendigt for beskæftigelsen, og vil dermed have en positiv effekt for skattegrundlaget og indtægterne til den slunkne landskasse. Men det er simpelthen også et spørgsmål om at redde en vigtig del af den erhvervsstruktur, som er en forudsætning for, at hele befolkningen kan blive en del af fremtiden. De nye erhverv inden for fx olie og mineraludvinding er jo ikke centreret om en enkelt by.

Så længe den grønlandske økonomi er helt afhængig af offentlige aktiviteter, er det nødvendigt at igangsætte anlægsarbejder flere steder. Det vil være sunde og fremadrettede investeringer i infrastruktur, boliger og vedligeholdelse af fx skoler og institutioner. For ikke at tale om den meget vigtige sidegevinst, som de lokale virksomheder vil bidrage med i form af uddannelse. Alle sammen ting, der vel aldrig har været større behov for end netop nu.

De seneste eksempler på skimmelsvamp i selvstyrets egne bygninger er i øvrigt et tankevækkende bevis på, hvor dyrt det er, når man ikke sørger for en ordentlig vedligeholdelse - eller nøjes med kortsigtede lappeløsninger i stedet for at foretage reelle renoveringer og nybyggerier.

Status quo er ikke en mulighed
Vi har stor respekt for, at landsstyret ønsker at basere sine beslutninger på grundige og velovervejede planer, men nu må det være tid til handling. Den regionale udviklingsstrategi er et vigtigt skridt på vejen, men hvis vi for alvor skal skubbe tingene i gang, skal der tages konkret stilling til en række projekter her og nu. Man kunne blandt andet tage en endelig diskussion om den nul tolerance politik, der bliver ved med skabe usikkerhed om visse mineprojekters fremtid. Både SIK og GA er naturligvis enige med landsstyret om, at alle miljø- og sikkerhedsmæssige forhold skal være mindst på niveau med de restriktive normer i USA og EU, men stadig usikkerhed om politiske beslutninger i et samfund er den sikre vej til at forhindre investeringer og dermed spærre for udvikling.

Det kan ikke nytte noget, at alle tilsyneladende går og venter på hinanden. Skatte- og Velfærdskommissionen har på det grundigste bekræftet, at ”Status quo ikke er en mulighed”. Lad os derfor ikke længere udskyde de beslutninger, der lige så godt kan tages her og nu.