Forslag til en benådningsbekendtgørelse

Den foreslåede ordning fra Justitsministeriet, som bliver en nyskabelse i Grønland, går ud på, at såfremt en dømt person har ventet i over 1 år og 6 måneder på at blive kaldt til afsoning, kan spørgsmålet om benådning af vedkommende tages op til overvejelse.

Tirsdag d. 10. maj 2011
Anthon Frederiksen, Landsstyremedlem for Indenrigsanliggender, Natur og Miljø
Emnekreds: Kriminalloven for Grønland.

Forslag til en benådningsbekendtgørelse gældende for Grønland skal gennemgå en omhyggelig politisk behandling

- Forslag til bekendtgørelse om at indføre en ordning med ventetidsbetinget benådning skal først igennem en omhyggelig politisk behandling, før landsstyret afgiver deres høringssvar til Justitsminister Lars Barfod. Det fastslår medlem af landsstyret for Indenrigsanliggender, Natur og Miljø Anthon Frederiksen efter et møde med Justitsminister Lars Barfod mandag den 9. maj 2011.

Den foreslåede ordning fra Justitsministeriet, som bliver en nyskabelse i Grønland, går ud på, at såfremt en dømt person har ventet i over 1 år og 6 måneder på at blive kaldt til afsoning, kan spørgsmålet om benådning af vedkommende tages op til overvejelse. Ordningen skal gælde for personer med domme på indtil 6 måneders anbringelse i anstalt. Det er en forudsætning, at den pågældende ikke siden dommen har begået ny kriminalitet. Benådningen vil også blive betinget af, at der ikke begås ny kriminalitet i et tidsrum af 2 år.

Det vurderes, at omkring 40 dømte vil kunne være omfattet af eventuelt nye bestemmelser om benådning.

- Samtidig er Justitsministeren og jeg blevet enige om at sætte yderligere fart på arbejdet med etableringen af den lukkede anstalt i Nuuk. Der skal nedsættes en koordineringsgruppe, bestående af repræsentanter fra Selvstyret og Kriminalforsorgen og også meget gerne med deltagelse fra Kommuneqarfik Sermersooq, siger medlem af landsstyret for Indenrigsanliggender, Natur og Miljø Anthon Frederiksen efter mødet.

På mødet mellem Justitsminister Lars Barfod og medlem af landsstyret for Indenrigsanliggender, Natur og Miljø Anthon Frederiksen blev følgende emner også drøftet:
  • Forelæggelse af udtalelse vedtaget af Landstinget den 29. marts 2011 om:
    a) at der snarligt findes løsninger på kommunefoged-problematikken
    b) at tiltag og indsats til styrkelse af kvinder og børns rettigheder opstartes
    c) at den danske stat finansierer alle omkostninger forbundet med bygningen af en lukket anstalt i Grønland.
  • Ophævelse af forældelsesfristen i sager om sexmisbrug af børn.


Læs også Retssikkerhed må ikke vige for økonomiske hensyn