Sarfaq Ittuk

Befolkningen har krav på at blive serviceret optimalt på trafikområdet, hvilket Atassut mener sikres bedst ved et to-strenget transportsystem. Derfor må det offentlige til stadighed sikre, at befolkningen kan serviceres både til søs og i luften.

Tirsdag d. 10. maj 2011
Atassut  
Emnekreds: Bosætning, Infrastruktur, Transport, Økonomi.

Det er med glæde, at Atassut erfarer, at landsstyret har indstillet til Inatsisartuts finansudvalg, at kystpassagertrafikken forlænges med en fem-årig periode.

Det er stadig Atassuts holdning, at der fra politisk side bør tages hensyn til de særlige forhold, der er gældende i vort meget langstrakte land. Befolkningen har krav på at blive serviceret optimalt på trafikområdet, hvilket Atassut mener sikres bedst ved et to-strenget transportsystem. Derfor må det offentlige til stadighed sikre, at befolkningen kan serviceres både til søs og i luften.

For at optimere kystpassagertrafikken ønsker Atassut, at der fra politisk side arbejdes for at udvide den besejlede strækning til også at dække Uummannaq, Arsuk, Kangaamiut og Upernavik. Ligesom Atassut anbefaler, at der arbejdes for at etablere en feeder fra Nanortalik og Nanortalik´s bygder til Sarfaq Ittuk´s anløb i Qaqortoq.

Vi noterer os i Atassut, at Transportkommissionens redegørelse af den kystlange passagerbesejling alene er en økonomisk analyse. I redegørelsen anføres det helt rigtigt, at økonomi og politik ikke er det samme. Der er andre forhold, der er afgørende for, hvilke beslutninger, vi som politikkere skal træffe. Atassut mener, at det er vigtigt for det grønlandske samfund, at kystpassagertrafikken bevares og forbedres.