Højere miljøafgifter til hvis gavn?!

Det er rent ud sagt postulater GrønlandsBankens privatkundedirektør fremkommer med, han har åbenbart ikke nogen fornemmelse af hvor meget familierne i det grønlandske samfund må kæmpe for bare at få dagligdagen til at fungere, og at skulle tillægge dem yderligere byrder i form af højere afgifter på benzin og olie, det siger vi klart nej til fra Atassut.

Tirsdag d. 10. maj 2011
Gerhardt Petersen, Vikar i Landstinget for Steen Lynge, Atassut
Emnekreds: Boliger, Levevilkår.

Det er med stor forundring vi fra Atassut hører at privatkundedirektør i Grønlandsbanken, Peter Petersen, igennem Grønlands eneste landsdækkende nyhedskanal, får udstukket adskillige minutter til gratis reklame for banken.

Vi fra Atassut vil gerne have vished om hvilke undersøgelser der ligger til grund for påstanden om at husstandene i Grønland ikke skulle være miljøbevidste nok? Frådser hustandene med benzin og olie? Hvis tilfældet hvor meget?

Det er rent ud sagt postulater Grønlandsbankens privatkundedirektør fremkommer med, han har åbenbart ikke nogen fornemmelse af hvor meget familierne i det grønlandske samfund må kæmpe for bare at få dagligdagen til at fungere, og at skulle tillægge dem yderligere byrder i form af højere afgifter på benzin og olie, det siger vi klart nej til fra Atassut.

Det er ligeledes stærkt bekymrende at medlem af Landstinget Naaja Nathanielsen fra Inuit Ataqatigiit, uden videre tilkendegiver sympati med Grønlandsbankens udmelding. Vi skal fra Atassut kraftigt opfordre Naaja Nathanielsen, Inuit Ataqatigiit og koalitionen til ikke at falde for Grønlandsbankens udmelding.

Folk skal ikke tvinges til at tage lån fra Grønlandsbanken til nye vinduer eller anderledes isolering! Husk, det for de fleste husstandes vedkommende er det offentlige der som udlejer er forpligtiget til at sætte utætte og uisolerede huse og lejligheder i stand.