Retssikkerhed må ikke vige for økonomiske hensyn

Grønland bør ikke acceptere forslaget, men derimod kræve, at der findes en anden løsning af det for dømt person utilsigtede eftervirkning påført af en ventid på afsoning. En utilsigtet eftervirkning af ventetid på afsoning er en forlængelse af registreringen af dommen i kriminalregisteret.

Torsdag d. 12. maj 2011
Atassut  
Emnekreds: Kriminalloven for Grønland.

Det af Justitsministeren Lars Barfod's forslag om benådning til løsning af den nuværende lang ventetid til afsoning er ren kassetænkning.

Det er en tvetydig signal Justitsministeren sender, når han foreslår benådning af visser foranstaltninger i dømt her i landet, mens han samtidig i disse dage indgår en aftale om stramning af straffe for bestemte lovovertrædelser i Danmark.

Han sender det signal, at retsikkerheden må vige i Grønland pga. økonomiske hensyn.

Hvis grønlandske mydigheder går med til forslaget, vil retsikkerheden her i landet lide stort, da en benådning af dømte vil sende det signal, at hensynet til gerningsmanden vægtes højere end den forurettede.

Grønland bør ikke acceptere forslaget, men derimod kræve, at der findes en anden løsning af det for dømt person utilsigtede eftervirkning påført af en ventid på afsoning. En utilsigtet eftervirkning af ventetid på afsoning er en forlængelse af registreringen af dommen i kriminalregisteret.

Dette eftervirkning sker fordi ventetidens længde tillægges til det obligatoriske 5 år i kriminalregisteret. Denne form for "forlængelse" af registeringen af dommen, hindrer en domfældt i at komme videre i sit liv.

Atassut vil i Folketinget arbejde for, at der skal en ændring af regler om registrering af domme i kriminalregisteret.

Atassut skal derfor opfordre landsstyrett til ikke at acceptere Justitsminister Lars Barfod's forslag.

Forslag til en benådningsbekendtgørelse