Nuuk Declaration vedtaget i Arktisk Råds Ministermøde

Vi er derfor særdeles tilfredse med der nu er en strategi for etablering af et fælles arktisk eftersøgnings- og redningsberedskab. Jeg har i forlængelse heraf under mødet i Arktisk Råd fremsat forslag om, at der bør oprettes en international fond, som skal medvirke til at finansiere oprydning efter oliespildsulykker.

Fredag d. 13. maj 2011
Kuupik Kleist, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit  
Emnekreds: Arktis, Internationale konventioner, Sikkerhed til søs.

Et historisk Arktisk Råds møde er slut. Nuuk Declaration, Nuuk Erklæringen, og den første juridiske bindende aftale nogensinde i Arktisk Råds 15 års historie, nemlig aftalen om en fælles arktisk eftersøgnings- og redningsberedskab, er netop underskrevet af Arktisk Råds otte medlemslande.

I Nuuk Erklæringen fastslår medlemslandene, at Arktisk Råd skal udvikle sig henimod et handlekraftigt international samarbejdsorgan. Som styrkelse af det mål, blev Norge udpeget til at etablere et fuldt handlekraftigt permanent sekretariat inden Canada overtager formandskabet i Arktisk Råd i 2013. Grønland, Danmark og Færøerne overdrog formandskabet i Arktisk Råd ved dette møde til Sverige, der overtager roret frem til 2013. Yderligere blev der under mødet nedsat en taskforce, der skal udarbejde en handlingsplan for hvordan Arktisk Råds institutionelle rammer kan styrkes.

- Vi har igennem de sidste to års fælles formandskab i Arktisk Råd arbejdet for synliggørelse af vores ret til at udvikle os som folk boende i Arktis. Indtil videre er det lykkedes os godt. Vi har været med til at sætte fingeraftryk på de aftaler der træffes og de dagsordener Arktisk Råd bør fremme i den internationale arena. Vi er derfor særdeles tilfredse med der nu er en strategi for etablering af et fælles arktisk eftersøgnings- og redningsberedskab. Jeg har i forlængelse heraf under mødet i Arktisk Råd fremsat forslag om, at der bør oprettes en international fond, som skal medvirke til at finansiere oprydning efter oliespildsulykker. Fra Grønlands side vil vi arbejde for, at en sådan løsning kommer på dagsordenen i de kommende år, siger Formand for Naalakkersuisut Kuupik Kleist.

Et andet vigtigt punkt Arktisk Råds Ministermøde tog en beslutning om er, hvilken rolle og kriterier kommende observatører til Arktisk Råd skal have.

- Alene ansøgerskaren af observatører viser, at interessen for arktis skærpes og der er det yderst vigtigt for Grønland at markere Grønlands interesser utvetydigt, siger Kuupik Kleist.

Kriterier for observatører i Arktisk Råd
I henhold til Arktisk Råds regler og procedurer er det muligt for ikke arktiske lande, globale eller regionale samarbejdsorganisationer dannet af regeringer eller parlamenter og ngo´ere at søge om observatør-status i Arktisk Råd. For at komme i betragtning skal observatør-ansøgere acceptere og støtte op om Erklæringen om dannelse af Arktisk Råd, anerkende de arktiske landes suverænitet i arktis, anerkende arktiske landes ret til forvaltning af arktiske have under Havretskonventionen, anerkende rettighederne for de oprindelige folk i arktis og vise villighed til at bidrage og støtte op om fremdriften i Arktisk Råd.

Ved opnåelse af observatør-status i Arktisk Råd, er det muligt for observatører at fremme sager især gennem arbejdsgrupper under Arktisk Råd. Desuden har observatører mulighed for at fremlægge skriftlige udtalelser under Arktisk Råds møder.

Behov for yderligere belysning af klimaforandringerne
Under Arktisk Råds møde i Nuuk blev behovet og vigtigheden for vedvarende forskning og belysning af klimaforandringernes konsekvenser for Arktis yderligere bekræftet. Det blev besluttet under mødet, at der skal arbejdes på videreførelse af Polarårets forskningsindsats, den sidste Polarår forløb fra 2008 til 2009.

- Den store SWIPA rapport (rapport om snow, water, ice and permafrost in arctic), der for nylig blev fremlagt ved AMAP´s (arctic monetoring and assesment programme) konference i København og som Arktisk Råd nu også har modtaget, dokumenterer med al tydelighed, at klimaforandringerne i Arktis sker langt hurtigere end først antaget. Rapporten og alle andre forskningsrapporter hjælper os politikere til at indarbejde forskningsresultater ind i beslutningsprocessen. Vi som politikere kan ikke stå alene og vores beslutninger må tages på et velovervejet grundlag. Vi må gøre hvad vi magter til at tilpasse os til forandringerne. SAR-aftalen er nu underskrevet, det næste vi også må fokusere på i Arktis, er det forventelige kommende øget cargotraffik, slutter Kuupik Kleist.