Transportkommissionen vil flytte penge fra en lomme til en anden

Pituffik er en amerikansk base og der er ingen garantier for, at den vil blive opretholdt. Man kan for eksempel se på Keflavik i Island, som amerikanerne valgte at opgive. Det er en kortsigtet tankegang, hvis landsstyret v il gøre borgernes bevægelighed afhængig af amerikansk udenrigspolitik.

Torsdag d. 19. maj 2011
Qaasuitsup Kommunia
Emnekreds: Infrastruktur, Transport, Turisme.

Indholdsfortegnelse:
Lukning af Qaanaaq Lufthavn
Turistlufthavn i Ilulissat
Fiskeri er vores levebrød


Borgmester Jess Svane (S) er ikke enig i Transportkommissionens anbefalinger. Landsstyret bør se mere på udviklingsmulighederne i Qaasuitsup Kommunia og droppe den dyre atlantlufthavn i Nuuk.

Qaasuitsup Kommunia opfordrer landsstyret til at tænke bredere end de anbefalinger ,som kommer fra Transportkommissionen.

Der er en hel række anbefalinger, som vil gå ud over de godt 18.000 borgere i kommunen, og jeg vil på vegne af borgerne pege på nogle problemer i anbefalingerne.

Lukning af Qaanaaq Lufthavn
En lukning af den næsten nye lufthavn i Qaanaaq vil være kortsigtet tænkning. Desuden vil det betyde en stor forringelse af forholdene for borgerne i den nordligste del af Qaasuitsup Kommunia.

Pituffik er en amerikansk base og der er ingen garantier for, at den vil blive opretholdt. Man kan for eksempel se på Keflavik i Island, som amerikanerne valgte at opgive. Det er en kortsigtet tankegang, hvis landsstyret v il gøre borgernes bevægelighed afhængig af amerikansk udenrigspolitik.

En lufthavn og bedre havnefaciliteter i Qaanaaq kan om få år vise sig at være en nødvendighed. Når Baffin-bugten, som rummer nogle af de mest lovende olie-områder ud for vestkysten, skal efterforskes, vil det være klogt at have en lufthavn i Qaanaaq. Samtidig vil klimaforandringerne åbne for øget trafik i farvandet, og her vil en lufthavn også gøre det muligt at flyve mandskab, forsyninger og turister ind og ud.

Endelig vil borgerne i Qaanaaq igen blive sat i en dårlig situation. Helikoptere er mere ustabile end fastvingede fly og før i tiden kunne passagerer til Qaanaaq sidde i Pituffik i ugevis, når det var dårligt vejr. Det er en dårlig forretning for samfundet.

Turistlufthavn i Ilulissat
Ilulissat er Grønlands førende turistby. Turismen bidrager massivt med penge udefra til økonomien. Derfor er Qaasuitsup Kommunia direkte uenig i anbefalingen om kun at udvide lufthavnen i Ilulissat til 1199 meter.

Transportkommissionens anbefaling sker på et for smalt grundlag. Kommissionen anbefaler en dyr atlant-lufthavn i administrations-byen Nuuk. En lufthavn, som på grund af turbulens-forholdene, måske ikke kan bygges.

Men hvem er det, der betaler billetterne til og fra Nuuk? Det er Selvstyrets ansatte, som er den helt store kunde. Det er at flytte penge fra en lomme til en anden. I stedet skulle landsstyret skære rejsebudgettet ned. Nuuks søkabel giver mlighed for at lave videokonferencer, som burde gøre de mange rejser til Danmark unødvendige.

I stedet kunne man investere penge i at lave en 1799 meter turist-lufthavn i Ilulissat, som kan tiltrække endnu flere turister. De kommer med penge udefra. På den måde vil turisterne være med til at betale for trafikken til og fra Grønland.

En turistlufthavn i Ilulissat vil samtidig være en god måde at sikre udvikling i den nordlige del af landet.

Fiskeri er vores levebrød
Transportkommissionens anbefalinger viser en manglende forståelse for en grundlæggende ting i vores økonomi. Fiskeriet er stadig vores hovederhverv. Vi tjener penge til samfundet på fisk.

Fiskeriet foregår i Diskobugten og mod nord i Upernavik og Uummannaq. Så hvis vi tænker på hele samfundet, så er det meget vigtigt at udvikle havnene i Ilulissat, Upernavik og Uummannaq.

Vi kan heller ikke bare glemme Qeqertarsuaq, som er i gang med en lovende udvikling af vandproduktion.

Det virker ikke som om, der er forståelse for opbygningen af samfundet, når Transportkommissionen vil have alt gods til Nuuk og omlaste der.

I Qaasuitsup Kommunia mener vi ikke, at alt skal foregå i Nuuk. Det kan ikke fortsætte på den måde.

Jeg vil gerne takke kommissionen for det store arbejde, som vi altså på centrale punkter er uenige i.

Samtidig bliver jeg nødt til at påpege, at det er meget uheldigt, at kommissionen ikke har haft en grønlandsk udgave af rapporten klar ved udgivelse.