Kompetencegivende uddannelser 2010

I 2010 oplevede det grønlandske uddannelsessystem et markant stigning i påbegyndte, uddannelsesforløb. Således startede 1.463 personer uddannelsesforløb til en erhvervskompetencegivende uddannelse i 2010. Det er en stigning på 19 procent i forhold til året før og på næsten en tredjedel indenfor fem år.

Torsdag d. 19. maj 2011
Grønlands Statistik
Emnekreds: Statistik, Uddannelse.

Stærk vækst i søgningen til uddannelserne i 2010.
I 2010 oplevede det grønlandske uddannelsessystem et markant stigning i påbegyndte, uddannelsesforløb. Således startede 1.463 personer uddannelsesforløb til en erhvervskompetencegivende uddannelse i 2010. Det er en stigning på 19 procent i forhold til året før og på næsten en tredjedel indenfor fem år.

Påbegyndte erhvervskompetencegivende uddannelser 2006 -2010


Stigningen er i reelle tal størst indenfor de faglige grunduddannelser, men relativt set størst indenfor de videregående uddannelser, der har oplevet en stigning på 50 procent i 2010, set i forhold til for fem år siden.

De sidste par års stigende studieoptag har givet genlyd i statistikken over aktive uddannelsesforløb på de erhvervskompetencegivende uddannelser. Ved udgangen af 2010 er der registreret 2.478 aktive uddannelsesforløb på de faglige grunduddannelser, de korte videregående og de videregående uddannelser. Og det er en stigning på 8,7 procent set i forhold til året før.

Antallet af fuldførte uddannelsesforløb på en faglig grunduddannelse, en kortere eller en længerevarende videregående uddannelse var 521 i 2009. Dette tal ses også i de foreløbige tal for 2010. Og lægger man hertil 236 dimittender fra de studieforberedende uddannelser -GU mv. -så bliver nettoresultatet for 2010 på i alt 757 dimittender.

Opdaterede oplysninger om frafald på uddannelserne viser, at frafaldet stiger i takt med den stigende aktivitet i uddannelsessektoren. Således viser statistikken, at der i 2010 faldt 626 studerende fra deres erhvervskompetencegivende uddannelsesforløb i løbet af året. Det er en knap ni procents stigning set i forhold til året inden.


Nu er Grønlandske uddannelser internationalt sammenlignelige.
FN’s organisation for uddannelse, forskning og kultur UNESCO har et system for kategorisering af uddannelser, så de er sammenlignelige på et internationalt niveau. Dette system kaldes for ISCED (International Standard Classification of EDucation)

Grønlands Statistik har implementeret UNESCO’s ISCED-klassifikation på alle de uddannelseskoder, der anvendes i den grønlandske uddannelsessektor.

Det betyder, at grønlændernes uddannelser – hvad enten de er opnået i Grønland, i Danmark eller andetsteds – nu er internationalt sammenlignelige mht. både uddannelsesniveau og uddannelsesretning.

En uddannelsesprofil på Grønlands befolkning i 2010 ses i figur 2 herunder


Den grønlandske befolkning over 16 år fordelt efter ISCED-niveau -2010

Det betyder også, at det nu er muligt at sammenligne uddannelsesniveauet for Grønland med andre lande. I 2010-publikationen har Grønlands Statistik en tabel, der sammenligner Grønlands uddannelsesniveau med en række af vore nabolande og andre, udvalgte lande med udgangspunkt i UNESCO’s ISCED-system.

Se mere herom i publikationen Kompetancegivende uddannelser 2010