Årsrapport for Retten i Grønland 2010

Årsskiftet 2009-2010 markerede den største ændring af den grønlandske retspleje siden 1950. Der blev blandt andet sagt farvel til Østre Landsret som ankeinstans, og et mere stringent retssystem blev budt velkommen. Et system, hvor alle sager - uanset type - som udgangspunkt starter ved de grønlandske kredsretter eller den nyetablerede retsinstans, Retten i Grønland, og slutter i Grønlands Landsret som eneste ankeinstans, hvis der ikke opnås en tredjeinstans bevilling fra procesbevillingsnævnet.

Fredag d. 20. maj 2011
Retten i Grønland
Emnekreds: Retsvæsenet.

Årsskiftet 2009-2010 markerede den største ændring af den grønlandske retspleje siden 1950. Der blev blandt andet sagt farvel til Østre Landsret som ankeinstans, og et mere stringent retssystem blev budt velkommen. Et system, hvor alle sager - uanset type - som udgangspunkt starter ved de grønlandske kredsretter eller den nyetablerede retsinstans, Retten i Grønland, og slutter i Grønlands Landsret som eneste ankeinstans, hvis der ikke opnås en tredjeinstans bevilling fra procesbevillingsnævnet.

Retten i Grønland overtog desuden ansvaret for administrationen af retsvæsenet fra Grønlands Landsret. Retsvæsenet administrerer en bevilling, der årligt fastsættes af Domstolsstyrelsen i Danmark. Domstolsstyrelsen administrerer bevillingerne for de danske domstole.

Året 2010 har således budt på mange udfordringer for såvel kredsretter som Retten i Grønland. Udfordringer, der har haft betydning for det daglige arbejde i retterne, men som også kræver fremtidsorienterede løsninger.

Udover etableringen af Retten i Grønland blev der som følge af retsreformen henlagt nye opgaver til retterne. Således blev begrebet retsafgifter, en inkassoproces og fogedsagsbehandling ved pengekrav introduceret. Dette betød at nye procedurer skulle udarbejdes, personale skulle oplæres, og eksterne bruges skulle lære at kende forskel på de forskellige begreber og instanser.

Årsrapport for Retten i Grønland 2010