Aleqa Hammond på Permanent Forum i New York

I disse år hvor befolkningen har sagt ja til Selvstyre og hvor Grønland selv aktivt har deltaget i tilblivelsen af deklarationen, er det et paradoks, at vi har landsstyre der tilsidesætter det officielle sprog af folket, som er grønlandsk. De udgiver officielle dokumenter som ikke en gang er på folkets sprog.

Onsdag d. 25. maj 2011
Siumut  
Emnekreds: Internationale konventioner, Oprindelige folk, Sprog.

Aleqa Hammond var i New York i forbindelse med afholdelse af Permanent Forum. Under mødedagene var der sideevent med deltagelse af parlamantarikere hvori man diskuterede hvorledes deklarationen om oprindelig folks rettigheder (UNDRIP, United Nations Declaration on the Rights of the Indigenous Peoples) blev praktiseret og implementeret i forskellige lande.

Aleqa redegjorde for, at de oprindelige folks rettigheder er meget vigtige instrumenter for demokratiet, medinddragelse af folket samt ligestilling af folk i et samfund. I disse år hvor befolkningen har sagt ja til Selvstyre og hvor Grønland selv aktivt har deltaget i tilblivelsen af deklarationen, er det et paradoks, at vi har landsstyre der tilsidesætter det officielle sprog af folket, som er grønlandsk. De udgiver officielle dokumenter som ikke en gang er på folkets sprog. At behandle sit folk med respekt er at bruge folkets sprog og delagtiggøre dem i det demokratiske samspil.

Derfor retter Siumut et høfligt reminder til landsstyre om at leve op til deres forpligtigelse at bruge det officielle sprog når de udgiver officielle dokumenter, idet alt andet kan betragtes som brud på folks rettigheder.

Samtidig ønsker Siumut at vi har et landsstyre der står front i realiseringen og implementeringen af det officielle sprog - i praksis.