Spørgsmål om Alcoa

Det er allerede blevet klargjort, at Alcoa har stillet krav om at anvende international arbejdskraft til internationale (lave) lønninger i etableringsfasen af en aluminiumssmelter ved Maniitsoq. Hvilke andre krav har Alcoa stillet som betingelse for at realisere projektet?

Fredag d. 27. maj 2011
Niels Thomsen, Formand for Demokraterne
Emnekreds: Alcoa.

Indholdsfortegnelse:
Spørgsmål til landsstyret:
Begrundelse
Oplyst grundlag


I henhold til Landstingets forretningsorden § 37 fremsætter jeg hermed nedenstående spørgsmål til landsstyret:

Spørgsmål til landsstyret:
  1. Det er allerede blevet klargjort, at Alcoa har stillet krav om at anvende international arbejdskraft til internationale (lave) lønninger i etableringsfasen af en aluminiumssmelter ved Maniitsoq. Hvilke andre krav har Alcoa stillet som betingelse for at realisere projektet?
  2. Hvornår forventer landsstyret, at Landstinget kan modtage det materiale, der skal ligge til grund vores stillingtagen til projektet? Landsstyret har tidligere meddelt, at man forventer en endelig stillingtagen på den kommende efterårssamling. Derfor vil det være hensigtsmæssigt, at vi medlemmer af Landstinget snarest modtager det fornødne materiale, så vi har god tid til at sætte os ordentligt ind i tingene.

Begrundelse
Det er fornuftigt at tage sig god tid til store beslutninger med vidtrækkende konsekvenser. Men det er også vigtigt, at man tør tage beslutninger uanset i hvilken retning, de kommer til at gå. Det er efterhånden fire år siden (26. maj 2007), at daværende Formand for landsstyret Hans Enoksen og daværende Naalakkersuisoq for Erhverv, Arbejdsmarked og Erhvervsuddannelser Siverth K. Heilmann underskrev et aftaledokument (Memorandum of Understanding) med Alcoa.

De fire år er blevet brugt på vigtige undersøgelser og vigtige forhandlinger. Nu bør parterne være nået så langt i de processer, at der kan fremlægges noget samlet materiale – en samlet rapport - for beslutningstagerne (Inatsisarut) og for offentligheden.

Eksempelvis kom det for nylig frem, at en af Alcoas betingelser for at realisere projektet er, at smelteværket skal opføres med international arbejdskraft til internationale (lave) lønninger. Det er Demokraternes ønske, at vi snart ser en samlet pakke frem for at modtage informationerne drypvis.

Oplyst grundlag
For Demokraterne er det vigtigt, at vort samfund bevæger sig bort fra den hidtidige tilnærmelsesvise enstrengede erhvervsstruktur med udgangspunkt i fangst og fiskeri. I stedet skal vi have en flerstrenget erhvervsstruktur, hvor bl.a. energibaseret industriproduktion kan – og skal – være en væsentlig del heraf.

Det er derfor vores opfattelse, at vort samfund som udgangspunkt skal være åben for disse nye industrier, der uden tvivl vil være med til at skabe arbejdspladser og dermed forøge skattegrundlaget til gavn for både den enkelte borger/familie og samfundet.

Et ønske om at realisere disse nye erhvervsprojekter må dog aldrig betyde, at vi går på kompromis med hensyn til miljøet ligesom vi heller aldrig må gå på kompromis med, at vort samfund skal have en retfærdig andel af den økonomiske gevinst, der er for den udenlandske investor.

For at sikre disse ting er det helt afgørende, at vi som beslutningstagere får alt at vide om et givent projekt. Vi har krav på at kunne træffe vore beslutninger på et fuldt oplyst grundlag. Derfor haster det med at få udleveret relevant materiale om Alcoa-projektet.