Periode: Juli 2011


§ 37 spørgsmål nr. 2011-144 vedrørende boligstøttehuse i Grønland

Jens B. Frederiksen, landstingsmedlem og formand for Demokraterne
Olga P. Berthelsen, Landstingsmedlem for Inuit Ataqatigiit
Fredag d. 29. juli 2011

Boligstøtteordningen blev vedtaget ved Boligstøttebekendtgørelsen af 29. juni 1953 med udgangspunkt i Grønlandskommissionens overvejelser om en synlig boligpolitik i Grønland, for at højne boligstandarden og dermed levevilkårene i landet. Formålet var, at flere skulle eje deres egen bolig og at staten hjalp til ved at etablere låneformer, så det kunne lade sig gøre.

Nye priser på el

Nukissiorfiit
Fredag d. 29. juli 2011

Maksimalprisen på el stiger fra 3,02 til 3,48 kroner pr. kWh (kilowatttime) på grund af de stigende olieomkostninger. Generelt vil prisen på el derfor stige med 0,46 kroner pr. kWh i byer og bygder hvor vi bruger olie til at producere el. I enkelte oliebyer og -bygder vil stigningen være mindre.
Tilknyttede tekster:

Husk fangstindberetningen

Grønlands Naturinstitut
Fredag d. 29. juli 2011

Antallet af indberetninger om både moskus- og rensdyrfangsten er faldet betydeligt de seneste år. Jægernes oplysninger om dyrenes køn, alder, fedttykkelse og om hvor, dyrene er fanget, er vigtige og nødvendige, når forskerne skal vurdere, hvordan bestanden har det. Så Grønlands Naturinstitut anmoder indtrængende alle jægere om at sende fangstindberetninger til deres lokale kommune, når jagten er slut.

Byhuse til Qaqortoq, Sisimiut og Ilulissat

Jens B. Frederiksen, landstingsmedlem og formand for Demokraterne
Fredag d. 29. juli 2011

Jeg har forventning om, at vi kan opnå et licitationsresultat der gør at vi kan gå i gang med byggeriet. Men det er vigtigt for mig at understrege, at høje anlægspriser vil betyde højere husleje og i sidste ende kan det blive svært at udleje boligerne.

Hvor længe skal vi vente?

Ane Lone Bagger, Demokraternes medlem af Kommunalbestyrelsen i Qaasuitsup Kommunia
Torsdag d. 28. juli 2011

Jeg har ved selvsyn konstateret, at der er godt gang i byggeriet i Nuuk. Det er dejligt at se al den aktivitet, men det er sørgeligt, at det samtidig betyder, at vi i Ilulissat tilsyneladende bliver nedprioriteret. Heroppe er det desværre sådan, at antallet af medarbejdere i bygge- og anlægsbranchen Ilulissat er faldet fra ca. 200 til ca. 60. Der er næsten ingen aktivitet i branchen.

Skolefe-ordning

Departementet for Familie Kultur Kirke og Ligestilling
Fredag d. 22. juli 2011

En Skolefe-ordning skal først og fremmest sikre støtte og omsorg til børn med særligt behov for dette. Derudover skal den fremme, at alle medarbejdere på skolen handler på en bekymring mht. et barn.
Tilknyttede tekster:

Ny containerhavnen i Nuuk skal nok blive en realitet

Justus Hansen, Medlem af Landstinget for Demokraterne
Torsdag d. 21. juli 2011

Alle borgere i Nuuk har ved selvsyn konstateret, at der altid ligger skibe og venter på grund af pladsmangel i den nuværende havn. Det er således åbenlyst, at der er et særdeles stort behov for et nyt havneanlæg, da det eksisterende ikke er stort nok til at klare det tryk, der er på fragtområdet

§ 37 svar vedrørende Medieredegørelse 2010: "Stærke medier"

Mimi Karlsen, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Tirsdag d. 19. juli 2011

Landsstyret vurderer på baggrund af løbende overvågning af ansøgningsmønstrene, at nanoq.gl er det medie, der er tilgængeligt for den største andel grønlandske borgere, samt bruges af størst antal grønlandske borgere, der er interesseret i stilling i Selvstyret. Landsstyret vurderer derfor ikke, at annoncer nødvendigvis skal kundgøres i andre medier end nanoq.gl.

Karen Elise Jensens Fond støtter udbygning af telemedicin

Departementet for Sundhed
Tirsdag d. 19. juli 2011

Med Agnes kan telemedicinudstyret fremover bruges til intensiv overvågning i akutte situationer. Agnes indeholder også et videomodul, der kan bruges til videokonference. Videokonferencen vil blandt andet blive benyttet til at udføre telepsykiatri og til kommunikation mellem personalet i by og bygd.

Langsigtet strategi for den udefrakommende arbejdskraft

Juliane Henningsen, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Mandag d. 18. juli 2011

Det er ingen hemmelighed at ledigheden i Grønland har været stigende samtidig med, at endnu alt for mange stillingskategorier indenfor især servicefagene besættes med udefrakommende arbejdskraft, eksempelvis som kokke, tjenere, stuepiger, musikere og dørfolk i restaurations- og hotelbranchen

Ingen særbehandling til fiskere og fangere

Niels Thomsen, Formand for Demokraterne
Mandag d. 18. juli 2011

KNAPK og Atassut finder det hensigtsmæssigt at give et særligt tilskud til fiskere og fangere, fordi priserne på benzin og diesel er steget markant. Ingen af parterne redegør dog overbevisende for, hvorfor netop denne gruppe skal have særbehandling. Andre erhverv, som for eksempel hele transportområdet, bliver jo også ramt hårdt af de stigende priser på brændstof.

Et selvbærende Grønland skal skabes nu

Niels Thomsen, Formand for Demokraterne
Mandag d. 18. juli 2011

Forestil dig, at du står ved en skillevej. Den ene vej er helt lige og solen skinner. For enden af vejen, når man frem til det Grønland, vi kender i dag – et land der er afhængig af bloktilskud. Den anden vej har hårnålesving, stejle bakker og det både blæser, regner og sner. For enden af vejen, når man frem til et solbeskinnet Grønland, der har opnået selvstændighed.

Kom i gang med boligbyggeriet i Ilulissat

Niels Thomsen, Formand for Demokraterne
Mandag d. 18. juli 2011

I denne forbindelse er det værd at huske på, at nedlem af landsstyret Jens B. Frederiksen ved finanslovsforhandlingerne i efteråret 2010 lovede at omrokere midler til ekstra boligbyggeri i netop Ilulissat og Sisimiut. Dette ekstra boligbyggeri skulle realiseres her i 2011.

Om baggrunden for, at pensionister og førtidspensionister fraflytter Grønland

Knud Fleischer, Medlem af Landstinget for Kattusseqatigiit Partiiat
Mimi Karlsen, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Fredag d. 15. juli 2011

Der kan ikke svares præcist på, hvilke forhold der gør, at pensionister forlader Grønland. Således er det vanskeligt at vide, hvilke initiativer der skal til, for at flere pensionister vælger at leve deres pensionist tilværelse i Grønland.

Lad os så komme i gang med den containerhavn i Nuuk

Allan Chemnitz, Formand for lokalafdelingen Demokraatit i Nuuk
Onsdag d. 13. juli 2011

Her i Nuuk har vi med stor tålmodighed ventet på en ny havn. En sådan blev således vedtaget allerede i sidste valgperiode i Landstinget af det Siumutstyrede landsstyre. Anlæggelsen blev dog forsinket, da det nye landsstyre fornuftigt nok ville afvente anbefalingen fra Transportkommissionen.

Fakta om midler til forundersøgelse af containerhavn i Nuuk

Jens B. Frederiksen, landstingsmedlem og formand for Demokraterne
Mandag d. 11. juli 2011

Finn Karlsen og Aleqa Hammond oplyser i øvrigt, at deres afvisning af ansøgningen blandt andet bunder i, at de ubrugte midler, man ville hente pengene fra, stammede fra anlægsprojekter fra bygder og yderdistrikter, og dette fandt Siumut uacceptabelt.

Overvældende interesse for efterskoleophold

Palle Christiansen, Landstingsmedlem for Demokraterne
Mandag d. 11. juli 2011

Inden etableringen af efterskolerne i Grønland, lå ansøgerantallet for tilskud til efterskoleophold til danske efterskoler på ca. 260-280. Efter etableringen af først de midlertidige efterskoler og sidenhen de permanente efterskoler, er interessen for efterskoleophold derfor mere end fordoblet.

Håbets År

Anders Nilsson, Redaktør for Kamikposten.dk
Fredag d. 8. juli 2011

I nutidens Grønland fylder ægteparret Gertrud Rask og Hans Egede ikke meget. Der har siden 1921 stået en flere meter høj statue af Hans Egede på en fjeldknold over kolonihavnen. Den bliver lejlighedsvis anvendt som skakbrik i det politiske mundhuggeri, og somme tider, når en ny bygning, en virksomhed eller en institution har manglet et navn, er begges navne blevet overvejet og somme tider valgt. Det laver denne roman grundigt om på.

Høringsprocesser ved olieefterforskningsboringer i Grønland

Ove Karl Berthelsen, Landsstyremedlem for erhverv og arbejdsmarked
Torsdag d. 7. juli 2011

Jeg var faktisk positivt overrasket over den store spørgelyst og interesse, der var ved forskellige vanskelige temaer som f.eks. hvad er grønne, gule, røde og sorte kemikalier og herunder spørgsmål om, hvad er formålet og hvordan virker disse kemikalier. Det er bevis for mig, at processen virker og at mange har sat sig godt ind i stoffet

Miljøforhold på de danske forsvarsområder i Grønland

Departementet for Indenrigsanliggender Natur og Miljø
Torsdag d. 7. juli 2011

Fredag d. 17. juni 2011 skete der et mindre spild af dieselolie på Daneborg. Uheldet skete under flytning af diesel mellem 2 tanke, hvorved der blev spildt 510 liter dieselolie

Præcisering af miljøvurderinger i forbindelse med olieefterforskning

Grønlands Naturinstitut
Torsdag d. 7. juli 2011

Disse to indslag kan give indtryk af at tilladelsen til de efterforskningsboringer, der netop nu foregår vest for Nuuk blev givet på baggrund af en strategisk miljøvurdering udarbejdet af DMU, Aarhus Universitet og GN for Råstofdirektoratet (RD) i foråret 2011. Dette er en misforståelse.

Anmodning om at fremsende sprogpolitik

Grønlands Arbejdsgiverforening
Tirsdag d. 5. juli 2011

Det påhviler arbejdsgiveren at foretage en individuel og personlig samtale med medarbejderen om medarbejdernes behov for sprogundervisning samt indføring i grønlandsk kultur, historie og samfundsforhold.

Miljøvurderinger ved olieaktiviteter

Departementet for erhverv og råstoffer
Tirsdag d. 5. juli 2011

Undersøgelserne har været offentlig høring i foråret 2011 og er endvidere evalueret af DMU, som i deres anbefaling til landsstyret har vurderet, at boringerne kan gennemføres miljømæssigt forsvarligt.

Opdateret sejlplan for USA, Canada og Island

Royal Arctic Line
Tirsdag d. 5. juli 2011

Eimskip har nu indsat et skib mere på deres ’Amerika Rute’, hvilket øger deres sejlfrekvens mellem USA/Canada og Island. Der vil derfor være forbindelse fra Nordamerika hver 14. dag til Island.

Yderst værdigfuldt at deltage i St. John’s

Grønlands Arbejdsgiverforening
Mandag d. 4. juli 2011

I år var der lagt to dage ind med virksomhedsbesøg i forskellige industriområder og hos en række supply virksomheder. Dette gav en god fornemmelse af de enorme pladskrav - og frem for alt gav det indtryk af den vækst, som i øjeblikket finder sted i St. John’s. Hvis vi skal foretage en sammenligning, svarer Grønlands nuværende udvikling på dette område til forholdene i St. John’s i 1970’erne.

IPIS udgiver grønlandsksproget avis

Videns- og Rådgivningscenter om handicap
Fredag d. 1. juli 2011

Formålet med udgivelsen er at information og nyheder med relevans for handicapområdet også når ud til den udelukkende grønlandsksprogede del af befolkningen, som umiddelbart ikke har adgang til internettet.
Tilknyttede tekster: