Periode: August 2011


Svensk-grønlandsk samarbejde

Ove Karl Berthelsen, Landsstyremedlem for erhverv og arbejdsmarked
Onsdag d. 31. august 2011

Sverige har mange års erfaringer med efterforskning og minedrift på mineralområdet. Derfor er det nærliggende for os i Grønland, at arbejde på at udbygge samarbejdet med Sverige også på disse områder.

Råstoffers miljødel granskes

Ove Karl Berthelsen, Landsstyremedlem for erhverv og arbejdsmarked
Tirsdag d. 30. august 2011

På vegne af landsstyret skal det hermed præciseres, at landsstyret i henhold til Qoornoq-aftalen fra juli 2010 har igangsat en granskning af området i løbet af denne valgperiode. Dette kræver en tilpasning af råstofloven og visse andre grønlandske og danske love samt forudgående forhandlinger med staten.

Transparency Greenland i lommen på Grønlands Arbejdsgiverforening

Ove Karl Berthelsen, Landsstyremedlem for erhverv og arbejdsmarked
Tirsdag d. 30. august 2011

Pressemeddelelsen viser med al tydelighed, at Grønlands Arbejdsgiverforening har bestilt Transparency Greenland til at komme med en bestemt konklusion. Grønlands Arbejdsgiverforening erkender nu blankt, at målet med Transparency Greenland´s analyser er at få revideret råstofloven.

Hvem skal tage beslutningerne?

Henrik Leth, formand for GA’s brancheudvalg for fiskeri og eksporterhverv
Mandag d. 29. august 2011

Det er derfor vigtigt, at der sker en modernisering af råstofforvaltningen, og det er vores opfattelse, at disse ændringer sagtens kan gennemføres uden at det går udover sagsbehandlingen. Desværre ser det ud til, at landsstyret går den modsatte vej.

Selvstyre med kvalitet

Ane Lone Bagger, Demokraternes medlem af Kommunalbestyrelsen i Qaasuitsup Kommunia
Mandag d. 29. august 2011

Under hjemmestyret fulgte der finansiering af driften med, når vi hjemtog et sagsområde. Derfor har den danske stat mere eller mindre udsultet sagsområderne før man overdrog dem til Grønland.

Folketingsvalg 2011 - Nye kræfter i Folketinget

Demokraterne
Mandag d. 29. august 2011

Demokraterne vil kæmpe for, at de syge og deres pårørende får bedre forhold end i dag. Her bevæger vi os ind på et lidt kompliceret område, da vi jo allerede har hjemtaget sundhedsvæsnet. Ikke desto mindre, er det Demokraternes holdning, at den danske stat skal være med til at forbedre forholdene for de grønlandske patienter, der bliver behandlet i Danmark.

Rent dansksprogede aviser

Jørgen Fleischer, Redaktør
Fredag d. 26. august 2011

Dansk er også eneherskende i vore aviser. En grønlandsk sproget journalist med respekt for sig selv kan ikke drømme om at skrive på sit modersmål. Af den grund af har vi i dag fra dansk til grønlandsk oversatte aviser.

Sundhedsundersøgelsen i Avanersuaq er afsluttet

Departementet for Sundhed
Fredag d. 26. august 2011

Undersøgelsen fandt således ikke sygdomme, der kan sættes i forbindelse med udsættelse for radioaktivitet. Til gengæld viser undersøgelsen, at livsstilssygdomme er meget udbredte i Avanersuaq, og at der derfor er behov for at styrke den sundhedsfremmende indsats.
Tilknyttede tekster:

Fungerende indsats til børn og unge i Grønland

Else Christensen
Helle Hansen
SFI Det nationale forskningscenter for Velfærd
Torsdag d. 25. august 2011

Andelen af børn og unge i Grønland, der er anbragt uden for deres hjem, er høj: 8-10 procent. I det lys finder forskerne bag undersøgelsen det tankevækkende, at der ikke er meget støtte til dem, der arbejder med anbragte børn og unge.
Tilknyttede tekster:

Man kan ikke både blæse og have mel i munden

Henrik Leth, formand for GA’s brancheudvalg for fiskeri og eksporterhverv
Onsdag d. 24. august 2011

Medlem af Landstinget, Kristian Jeremiassen, stiller en række spørgsmål til landsstyret vedr. hellefiskefiskeriet i Nordgrønland. På den ene side efterlyser han en øget forædling af hellefisk, og på den anden side slår han til lyd for, der skal indsættes indhandlingsskibe for at øge indhandlingsmulighederne og afregningspriserne.

Mimi Karlsens tale til Nordisk Sprognævns møde i Ilulissat

Mimi Karlsen, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Tirsdag d. 23. august 2011

Den sproglige krise mellem 1950 og 1980 har haft nogle efterdønninger, som kan være svære at overkomme. Det var dengang sproget så godt som mistede status blandt folk med mellemuddannelser. Alt skulle være dansk dengang, uddannelser, vejledninger, alt og alle, undtagen de religiøse. Denne tids grønlandske elite, som er ca. 10 procent af befolkningen, begyndte at mene, at det håbløst at udvikle fangerkulturens sprog til det moderne grønlandsk, og denne holdning blev støttet af flertallet af danske autoriteter. Man lærte ikke at værne om det grønlandske sprog til trods for, at flertallet talte grønlandsk. Denne situation blev vendt om 180 grader efter hjemmestyrets indførelse. Nu lærte man ikke dansk nok til at kunne uddanne sig, siden det danske sprog fortsat er sproget af faglighed.

Arktisk på tærsklen af rivende udvikling

Kuupik Kleist, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Mandag d. 22. august 2011

Der er et grundlæggende samfundsprincip som må og skal respekteres og udbygges i disse tider med hastige forandringer i den Arktiske region, og det er retten til selvbestemmelse, demokrati og gennemsigtighed. Nærhedsprincippet skal være fremherskende i forhold til de beslutninger, som påvirker det arktiske samfund, de oprindelige folk og deres erhvervsgrundlag, klimaforandringer og de politiske rammer.
Tilknyttede tekster:

Demokraterne samarbejder både til højre og venstre

Niels Thomsen, Formand for Demokraterne
Mandag d. 22. august 2011

I denne weekend har vi alle konstateret, at Siumut holder fast ved sit ønske om at deponere sin stemme hos de danske socialdemokrater. Det er partiets eget valg, men det har den kedelige betydning, at partiet sætter sig selv uden for indflydelse, hvis Blå Blok i Danmark beholder magten. Det vil være skidt for Grønland.

Spørgsmål om fødevarer

Justus Hansen, Medlem af Landstinget for Demokraterne
Mandag d. 22. august 2011

I Grønland er det sådan, at det er forbudt at sælge fødevarer, hvad enten den ene eller den anden datomærkning er overskredet. Sådan er det også indtil videre i Danmark. I de fleste andre lande i EU er det imidlertid sådan, at man gerne må sælge fødevarer, der har overskredet ”Mindst holdbar til xx.xx.xx”.

Tasiilaq venter: Kom så med den lufthavn

Justus Hansen, Medlem af Landstinget for Demokraterne
Mandag d. 22. august 2011

Det er ingen hemmelighed, at Transportkommissionen meget fornuftigt har peget på, at der skal anlægges en lufthavn i Tasiilaq. Herovre i Østgrønland har vi meget svært ved at vente på, at denne anbefaling bliver ført ud i livet.

Kursen for Arktis er sat

Kuupik Kleist, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Mandag d. 22. august 2011

Rigsfællesskabets tre parter erklærer, at de vil arbejde for et fredeligt og sikkert Arktis i tæt samarbejde med internationale partnere. Yderligere vil Rigsfællesskabet arbejde for opnåelse af en selvbærende vækst med respekt for Arktis sårbare klima, miljø og natur.

En ny strategi for Arktis

Kaj Leo Holm Johannesen, Lagmand
Kuupik Kleist, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Lene Espersen, Udenrigsminister
Mandag d. 22. august 2011

Arktis er et enormt område, der dækker 30 mio. kvadratkilometer, har fire millioner indbyggere, er hjemsted for over 30 oprindelige folk, omfatter dele af otte arktiske stater og arealmæssigt inkluderer langt hovedparten af kongeriget. Arktis er næsten 700 gange større end Danmark, men der er 1,5 million færre mennesker.

Hvor er troværdigheden i Siumut

Jane Petersen, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Lørdag d. 20. august 2011

I forbindelse med en i øvrigt velgennemført orienteringsrejse i perioden 4.-12. august i nordgrønland, beklagede Siumuts formand Aleqa Hammond i Uummannaqmødet, den 11. august, at medlem af indenrigsudvalget Hans Enoksen ikke kunne deltage i mødet, fordi han var blevet nægtet deltagelse af Bureauet for Landstinget. Som medlem af Landstinget, blev jeg meget forbløffet over at Siumuts formand kunne ytre sådan en melding.

Derfor deltog vi ikke på rejse til Nordgrønland

Justus Hansen, Medlem af Landstinget for Demokraterne
Onsdag d. 17. august 2011

Aleqa Hammond tør ikke mødes med Demokraterne i en offentlig debat. Hun foretrækker at kommunikere gennem pressemeddelelser, så hun kan være sikker på ikke at få noget umiddelbart modspil. Senest har hun kritiseret, at ingen demokrater deltog på en fælles udvalgsrejse til Nordgrønland for henholdsvis Familieudvalget og Indenlandsudvalget.

Qaasuitsup Kommunia vil have bedre forhold for fiskerierhvervet

Jess Svane, Borgmester i Qaasuitsup Kommunea
Tirsdag d. 16. august 2011

Qaasuitsup Kommunia vil gerne understrege, at kommunen gerne deltager aktivt i en løbende udvikling af fiskeriet. Fiskebestandene flytter sig, og vi må som politikere være klar til at følge udviklingen tæt, da fiskeriet i mange år fremover vil være vores primære erhverv.

Ny eneejer af Greenland Minerals and Energy A/S

Ole Ramlau-Hansen
Tirsdag d. 16. august 2011

Mineselskabet Greenland Minerals and Energy Ltd. med hjemsted i Perth i Australien har overtaget det fulde ejerskab af det grønlandske datterselskab Greenland Minerals and Energy A/S med hjemsted i Narsaq. Det sker efter aftale med Westrip Holdings/Rimbal Pty Ltd., som hidtil har kontrolleret 39 procent af aktiekapitalen i Greenland Minerals and Energy A/S.

Nuna Minerals delårsrapport for første halvår af 2011

Nuna Minerals AS
Tirsdag d. 16. august 2011

NunaMinerals har i perioden 1. januar - 30. juni 2011 investeret 13,6 millioner kroner i efterforskning. På grund af den sene vinter med koldt vejr og udbredt snedække, er selskabets efterforskning startet 4 uger senere og med en ændret rækkefølge end oprindeligt planlagt.
Tilknyttede tekster:

Jeg er klar, Doris og Nick

Niels Thomsen, Formand for Demokraterne
Tirsdag d. 16. august 2011

Må jeg have lov at foreslå en duel med Doris Jakobsen i Nuuk og en med Nick Nielsen i Ilulissat. Jeg håber, at vi i disse dage kan snakke sammen, så vi kan få plottet et par datoer ind i vore kalendere, finde egnede lokaler og lave aftaler med KNR og/eller lokalradioerne.

Grønland stiller høje krav til olieboringer for at undgå ulykker

Ove Karl Berthelsen, Landsstyremedlem for erhverv og arbejdsmarked
Mandag d. 15. august 2011

Kombinationen af to-rigs politikken og kravet om at afslutte boreoperationerne flere måneder før isen sætter ind, betyder at Grønland har en væsentligt bedre aflastningsbrønds politik end hvad der er international praksis.

Oliespildsberedskabsplanen offentliggøres

Ove Karl Berthelsen, Landsstyremedlem for erhverv og arbejdsmarked
Mandag d. 15. august 2011

Landsstyret finder det nu forsvarligt at imødekomme offentlighedens ønske om offentliggørelse af oliespildsplanen, idet mulighederne for at imødegå sabotageaktioner er blevet væsentlig bedre.
Tilknyttede tekster:

Udfordring til Aleqa Hammond: Tør du debattere offentligt?

Niels Thomsen, Formand for Demokraterne
Fredag d. 12. august 2011

Jeg er led og ked af konstant at skulle lytte til Siumuts underlødige – og alt for ofte uimodsagte – kritik. Det er baggrunden for, at jeg hermed udfordrer Aleqa Hammond til en række, offentlige politiske debatmøder.

Der er ingen bygder i folketinget

Michael Rosing, medlem af Landstinget for Demokraterne
Fredag d. 12. august 2011

Hvis Selvstyret skal være andet og mere end bare hjemmestyre version 2.0, så skal hele vores tilgang til Rigsfællesskabet ændres, og det arbejde starter i Folketinget. Hvis vores nationale selvværd skal højnes, så vi bliver i stand til at møde fremtidens udfordringer, så er vi nødt til at rejse os, ranke ryggen og spørge, hvor vi kan bidrage, i stedet for hele tiden at fortælle Danmark, hvor vi har brug for hjælp.

Forslag til finanslov for 2012

Kuupik Kleist, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Landsstyret
Maliina Abelsen
Torsdag d. 11. august 2011

Økonomisk Råd påviser i sin rapport fra 2010, at Grønland står overfor store langsigtede finanspolitiske udfordringer. Frem mod 2040 vil der blive skabt et underskud på samlet 30 mia. kr. i de samlede offentlige finanser, hvis vi fortsætter med at gøre tingene på samme måde som i dag. På den baggrund anbefaler Økonomisk Råd, at landsstyret udarbejder en samlet plan for langsigtet finanspolitisk holdbarhed.
Tilknyttede tekster:

I morgen flyttes aben, og det bliver strafbart ikke at fodre den

Anders Nilsson, Redaktør for Kamikposten.dk
Tirsdag d. 9. august 2011

Hvorfor er dét, der i alle andre udviklede samfund er en offentlig opgave, nu i det selvstyrede Grønland blevet en arbejdsgiveropgave?

Besvarelse af § 37-spørgsmål vedrørende udefrakommende arbejdskraft og mobilitetsfremmende ydelser

Juliane Henningsen, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Ove Karl Berthelsen, Landsstyremedlem for erhverv og arbejdsmarked
Mandag d. 8. august 2011

I spørgerens begrundelse bliver der indikeret, at en række stillinger i dag bliver besat af udenlandsk arbejdskraft. selvom der er ledige hjemmehørende, der kunne bestride stillingerne. Hvis det er tilfældet. kolliderer det med hensigten bag regelsættet.

§ 37 spørgsmål vedrørende olivinminen i Seqi

Knud Fleischer, Medlem af Landstinget for Kattusseqatigiit Partiiat
Kuupik Kleist, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Mandag d. 1. august 2011

I november 2010 besluttede selskabet at ophøre udvindingen af olivin, hvorfor aktiverne pr. 31. december 2010 blev nedskrevet til forventet salgsværdi. Denne nedskrivning påvirkede resultatet i 2009 negativt. Myndighederne og Minelco A/S er i øjeblikket i tæt dialog om minens fremtid. Det undersøges, om der er grundlag for en genoptagelse af produktionen.
Tilknyttede tekster: