Periode: September 2011


Kirken i Grønlands virksomhed i Danmark

Ombudsmanden
Torsdag d. 29. september 2011

Det var derfor berettiget, at biskoppen havde fastsat en række begrænsninger i den grønlandske præst i Danmarks betjening af borgere fra Grønland, der opholder sig frivilligt i Danmark.
Tilknyttede tekster:

Siumuts mærkesag nærmer sig vælgerbedrag

Niels Thomsen, Formand for Demokraterne
Torsdag d. 29. september 2011

Selvstyreloven og dens dokumenter er et eller andet sted en form for køreplan frem mod selvstændighed, der blandt andet beskriver, hvordan Grønland kan hjemtage en række områder. Udenrigsområdet er IKKE et af disse områder.

Window of opportunity

Aviaaja Karlshøj Poulsen, Formand for Demokraterne Sermersooq Vest
Torsdag d. 29. september 2011

Når jeg kommer i Folketinget vil jeg søge at omforme den globale bevågenhed og international interesse for samarbejde til konkrete projekter, der gavner Grønlands økonomi og erhvervsliv.

Anklageskrifter skal oversættes

Ane Lone Bagger, Demokraternes medlem af Kommunalbestyrelsen i Qaasuitsup Kommunia
Torsdag d. 29. september 2011

I den forbindelse har vi noteret os, at afgående folketingsmedlem Lars-Emil Johansen har udarbejdet et ændringsforslag til retsplejeloven for Grønland, der vil sikre dette. Demokraterne hæfter sig ved, at forslaget er udarbejdet så sent, at det – selv hvis valget først var blevet udskrevet i oktober – ikke har haft en chance for at blive vedtaget.

Økonomisk Råds rapport 2011 - foreløbig udgave

Økonomisk Råd
Mandag d. 26. september 2011

I opgørelsen af den offentlige gæld indgår ikke, at Grønlands Selvstyre er eneaktionær i en række aktieselskaber, som har gæld.. Selvstyrets ejerskab og disse aktieselskabers samfundsmæssige betydning indebærer, at selvstyret har en særlig interesse i at følge og påvirke udviklingen i selskabernes gæld, så derfor må de gældspolitiske overvejelser også omfatte selskaberne.
Tilknyttede tekster:

Åbent brev til Transportkommissionen 23-09-2011

Hermann Berthelsen, Borgmester, Qeqqata Kommunia
Qaasuitsup Kommunia
Søndag d. 25. september 2011

I den sammenhæng er det umådelig ærgerligt, at landsstyremedlem for Bolig, Infrastruktur og Trafiks tilsagn om en genberegning af Transportkommissionens modeller nu ikke længere er muligt. I hvert fald ikke af Transportkommissionen selv, der nu er nedlagt.
Tilknyttede tekster:

Samarbejdsaftale med Cairn underskrevet

Ove Karl Berthelsen, Landsstyremedlem for erhverv og arbejdsmarked
Torsdag d. 22. september 2011

Samtidig er der oprettet en Sports- og Kulturfond på ca. 375.000 kr., der skal anvendes til at støtte sportslige og kulturelle aktiviteter.

Vis rettidig omhu

Maliina Abelsen
Torsdag d. 22. september 2011

Det er tre økonomisk tunge kommunale ansvarsområder som vil undergå en stor forandring på grund af den demografiske udvikling. Det er et uomtvisteligt faktum, at der bliver færre børn og flere ældre i årene der kommer. Dette skal vi forholde os til og planlægge efter.

Joining Forces - Åbningstale af Ove Karl Berthelsen

Ove Karl Berthelsen, Landsstyremedlem for erhverv og arbejdsmarked
Onsdag d. 21. september 2011

Det er landsstyrets mål, at råstofsektoren skal udvikles til at være et bærende erhverv i lighed med fiskeriet. Det skal ske på en samfundsmæssig bæredygtig måde og landsstyret ønsker derfor, at udviklingen af råstofsektoren sker på basis af, at selskaberne arbejder ud fra internationale standarder indenfor eksempelvis miljø, arbejdsmiljø, kvalitet og sikkerhed.

Indlæg til landsstyreformandens åbningstale

Aqqaluaq B Egede, Landstingsmedlem for Inuit Ataqatigiit
Inuit Ataqatigiit
Onsdag d. 21. september 2011

Vi er i besiddelse af den nødvendige viden der skal til for at sikre fornyelse, og vi ved hvordan vi skal implementere den. Vi er også nået til valgperiodens midte, og i Inuit Ataqatigiit er vi glade for, at landsstyret har indhentet og formidlet den nødvendige viden om vores samfund til Landstinget. Vi har nu det rette og præcise værktøj, til at nå det mål som vi har sat os for.

Josef Motzfeldt genvalgt

Landstinget
Lørdag d. 17. september 2011

Efterårssamlingen 2011 er planlagt med i alt 24 mødedage. De enkelte mødedage vil være rullende, det vil sige at de punkter der ikke nås på mødedagen vil blive behandlet den næste mødedag. Efterårssamlingen forventes at afsluttes den 15. november.

Landstingets efterårssamling 2011

Kuupik Kleist, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Fredag d. 16. september 2011

Vi ved også, at den offentlige sektor, med uændret skattetryk, kun ville være ca. halvt så stor som i dag, hvis vi ikke havde bloktilskuddet at falde tilbage på – derfor er det nødvendigt med relativt større stramninger, hvis vi fortsat skal have råd til at kunne finansiere vort mere og mere omkostningskrævende velfærdssamfund.

Arktis, klima og udenrigspolitik

Sara Olsvig, medlem af landsstyret og formand for Inuit Ataqatigiit
Onsdag d. 14. september 2011

Uden Grønland er Danmark et geografisk lille land i Europa. Med Grønland spiller Danmark med i store internationale fora som Arktisk Råd og Arctic 5, og har formået at synliggøre sig markant i klimasammenhængen.

Arktisk Strategi er vores pejlemærke frem til 2020

Kuupik Kleist, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Tirsdag d. 13. september 2011

Det kommende stykke arbejde i relation til den Arktiske Strategi går nu på at blive mere konkret og sikre finansieringen og udmøntningen. Til det vil jeg arbejde på at få samtlige partiers opbakning i Landstinget, da det er nødvendigt for os at stå stærke i de store muligheder, der allerede nu præger vor arktiske region.

Manglende respekt for befolkningens beslutning

Niels Thomsen, Formand for Demokraterne
Mandag d. 12. september 2011

Det er ærlig talt lidt rystende at se den mangel på respekt som IA og Siumut udviser over for den grønlandske befolkning. Demokraterne vil gerne minde om, at 3 ud af 4 grønlændere stemte JA til Selvstyreloven. Her blot lidt under tre år efter er begge vort lands store partier på vild flugt fra deres egen aftale.

Løgnagtig, grisk og småt begavet

Anders Nilsson, Redaktør for Kamikposten.dk
Mandag d. 12. september 2011

Jeg har i nogle år troet, at politik i Grønland var bunden – det tror jeg ikke længere.

Vores fremtid er vigtig

Kuupik Kleist, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Lørdag d. 10. september 2011

Det politiske arbejde i Folketinget er vigtigt for Grønland. Det danske Folketing kan for eksempel træffe beslutninger der påvirker vores klima, vores økonomi og vores sikkerheds- og udenrigspolitik.

Rettigheder på tværs af landene

Høgni Hoydal, Medlem af Folketinget, valgt på Færøerne
Juliane Henningsen, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Lørdag d. 10. september 2011

Færøske, grønlandske og danske borgere har formelt set samme danske statsborgerskab, hvilket i udgangspunktet betyder, at når en borger rejser eller flytter mellem landene, har han eller hun samme rettigheder som en fastboende borger i det enkelte land. Desværre er billedet langt mere kompliceret.

Inuit Ataqatigiit i Folketinget

Naaja Nathanielsen, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Fredag d. 9. september 2011

Folketinget består af 179 medlemmer, hvoraf kun 2 kommer fra Grønland og 2 fra Færøerne. Det betyder at de grønlandske mandater skal være virkeligt gode til at skabe netværk, alliancer og udbrede forståelsen for Grønland og grønlandske forhold, for at skabe konkrete politiske resultater.

Geoenergi i Nuuk

Nukissiorfiit
Fredag d. 9. september 2011

Til at begynde med beskriver nærværende rapport de tekniske forudsætninger for overfladenære boringer efter geotermisk energi i Nuuk, med efterfølgende opsummering af resultater af den termiske respons test som gennemførtes i Nuuk. Derefter følger instruktioner i hvordan bjergvarmepumpeinstallationer bør dimensioneres, sammen med råd og gennemgang af kravene som stilles til gennemførelsen af boringer til bjergvarmebrønde og installation af varmepumper.
Tilknyttede tekster:

Nye virksomheder skal integreres

Preben K. Larsen
Fredag d. 9. september 2011

Alene de tre største eksempler, jernmineprojektet nær Nuuk, Alcoa’s aluminiumssmelteværk ved Maniitsoq og mineprojektet ved Kvanefjeldet, løber tilsammen op i over 10 milliarder US dollars, hvis de gennemføres. En enorm investering i et land med et bruttonationalprodukt på omkring 2 milliarder US dollars.

Skal vi skamme os?

Johan Lund Olsen
Nikoline Ziemer, Sorlaat Partiiat
Sara Olsvig, medlem af landsstyret og formand for Inuit Ataqatigiit
Sofia Rossen, Inuit Ataqatigiit
Torsdag d. 8. september 2011

Demokraterne er nærmest ufrivilligt morsomme når de påstår, at selvstyreloven ikke kan ændres og sammenligner Inuit Ataqatigiits ønske om genforhandling med at ”gå tiggergang hos den danske stat”. Men Demokraterne er lovligt undskyldte. For det første har de ikke forstået budskabet og for det andet har de ikke forstået den selvstyrelov, som de selv anbefalede et nej til.

Hvem peger vi på?

Inuit Ataqatigiit
Tirsdag d. 6. september 2011

Vi mener at det giver bedst mening at stå sammen med andre nordatlantiske mandater, fremfor at slutte os til et dansk parti eller stå alene. På den måde er vi ikke forpligtet til at afstemme sager med et bestemt parti, men kan have en selvstændig og uafhængig politik. En anden fordel ved at være en gruppe med et fælles sekretariat er, at man i højere grad har mulighed for at tage fælles større initiativer til f.eks. konferencer, undersøgelser og publikationer om Grønland og Færøerne.

Fornuftigt halvårsresultat for Royal Arctic Line A/S

Royal Arctic Line
Mandag d. 5. september 2011

Royal Arctic Lines koncernresultat for 1. halvår 2011 viser et underskud før skat på 4,7 millioner kroner. For samme periode i 2010 var underskuddet på 37,8 millioner kroner før skat.
Tilknyttede tekster:

Test af udstyr til fjernundervisning

Palle Christiansen, Landstingsmedlem for Demokraterne
Lørdag d. 3. september 2011

Disse store trafikpakker skal i henhold til TELEs taksttabeller købes til hver enkelt forbindelse, og kan ikke deles på f.eks. flere små byers samlede forbrug.

Pressemeddelelse vedrørende Arktisk Kommando

Kuupik Kleist, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Torsdag d. 1. september 2011

Forsvarsanliggender er et rigsanliggende, som Forsvarsministeren har ansvaret for. Forsvarsministeren har den 22. august 2011 besluttet, at Arktisk Kommando skal placeres i Nuuk, som forsvarsforligskredsen i Folketinget også støtter. Landsstyret har taget beslutningen til efterretning.