Indsigt: Window of opportunity

Window of opportunity

Når jeg kommer i Folketinget vil jeg søge at omforme den globale bevågenhed og international interesse for samarbejde til konkrete projekter, der gavner Grønlands økonomi og erhvervsliv.

Torsdag d. 29. september 2011
Aviaaja Karlshøj Poulsen, Formand for Demokraterne Sermersooq Vest
Emnekreds: Folketinget.

Vi befinder os i en tid, hvor den globale bevågenhed og interesse for Grønland aldrig har været større. Helt nye erhvervsmuligheder åbner sig, og følgevirkningerne af klimaforandringerne skaber forandringsgrund for vores samfund. Samtidig befinder vi os i en tid, hvor indholdet i vores landskasse bliver mindre år for år. Er det ikke på tide, vi skifter kurs?

I mit daglige virke som arkitekt har jeg et stort internationalt netværk både fra min studietid og fra mit nuværende arbejde. Gennem dette netværk oplever jeg ofte grønlandsrelaterede projekter og enorm interesse om vores land – det underlige er bare, at ALT den interesse ikke bliver synliggjort herhjemme, og projekter ikke fysisk forankres i grønlandsk jord.

Som folketingsmedlem er man ambassadør for Grønland. Det handler ikke kun om at sidde i politiske udvalg, det handler i høj grad også om at promovere og markedsføre vores land i forhold til netop forankring af forskelligartede projekter. Og her mener jeg, at vores folketingsmedlemmer skal gøre et seriøst stykke lobbyarbejde for at opnå, at dette bliver til virkelighed.

Vi har fået selvstyre, og hermed skal vi også i højere grad profilere os selv. Lad os udskifte vores hjemmestyre-image overfor omverdenen, og fremstå som en nation på egne ben. Lad os ligge passiviteten på hylden og i stedet blive den opsøgende part.

EU er et af de steder, hvor vi skal søge vores muligheder. Grønlands Repræsentation i Bruxelles er allerede godt i gang med at styrke vores synlighed i samarbejde med Branding Greenland. Gennem samarbejdet i Oversøiske Lande og Territorier (OLT), som er Grønlands association til EU, har vi mulighed for at afdække nye økonomiske tiltag. I år 2012, når Danmark overtager formandskabet for EU, stræber Grønland efter formandsposten i OLT. Herigennem kan vi få endnu større føling med den globale interesse, og samtidig markere Grønland udenrigspolitisk.

Det handler om at styrke det grønlandske erhvervsliv.

Det er netop én af de ting som et vågent øje i Folketinget kan arbejde for. Ved større udenrigspolitiske aftaler ser man ofte erhvervslivet i Danmark opnå lukrative arbejder, f.eks. service- eller leverancekontrakter. Sådanne tiltag skal naturligvis også komme Grønland til gode, når de politiske aftaler omhandler vores del af rigsfællesskabet. Derfor skal vi være på forkant med aftalernes tilblivelse.

Når jeg kommer i Folketinget vil jeg søge at omforme den globale bevågenhed og international interesse for samarbejde til konkrete projekter, der gavner Grønlands økonomi og erhvervsliv.