Indsigt: Siumuts mærkesag nærmer sig vælgerbedrag

Siumuts mærkesag nærmer sig vælgerbedrag

Selvstyreloven og dens dokumenter er et eller andet sted en form for køreplan frem mod selvstændighed, der blandt andet beskriver, hvordan Grønland kan hjemtage en række områder. Udenrigsområdet er IKKE et af disse områder.

Torsdag d. 29. september 2011
Niels Thomsen, Formand for Demokraterne
Emnekreds: Rigsfællesskab og selvstyre.

Siumut har gjort det til en mærkesag, at vi skal hjemtage udenrigsområdet fra Danmark. Demokraterne er noget forundret over mærkesagen fra Siumut, da vores vurdering er, at det ganske enkelt først kan lade sig gøre at hjemtage udenrigsområdet, når vi bliver en selvstændig stat.

Lad mig starte dette indlæg med et direkte spørgsmål til Siumuts folketingskandidater:

Hvor i Selvstyreloven – eller i de dertilhørende dokumenter – står der, at vi kan hjemtage udenrigsområdet?

Selvstyreloven og dens dokumenter er et eller andet sted en form for køreplan frem mod selvstændighed, der blandt andet beskriver, hvordan Grønland kan hjemtage en række områder. Udenrigsområdet er IKKE et af disse områder. Selvstyrelovens § 11, stk. 3 er meget klar:

”De beføjelser, som gives Naalakkersuisut i dette kapitel, begrænser ikke de danske myndigheders forfatningsmæssige ansvar og beføjelser i mellemfolkelige anliggender, idet udenrigs- og sikkerhedspolitik er rigsanliggender.”

Herudover fremgår det tydeligt af bilag 2 til Selvstyrekommissionens betænkning, at der er brug for en ændring af Grundloven, hvis Grønland statsretligt skal have adgang til at handle på egne vegne i mellemfolkelige anliggender. Og en ændring af Grundloven er som bekendt en længerevarende proces, der umuligt kan gennemføres i den kommende valgperiode.

På den baggrund er det vores opfattelse, at Siumuts mærkesag om at hjemtage udenrigsområdet er af den slags, der ikke kan lade sig gøre i henhold til selvstyreloven. At Siumut bliver ved med at fremføre sin mærkesag nærmer sig vælgerbedrag.