Indsigt: Kirken i Grønlands virksomhed i Danmark

Kirken i Grønlands virksomhed i Danmark

Det var derfor berettiget, at biskoppen havde fastsat en række begrænsninger i den grønlandske præst i Danmarks betjening af borgere fra Grønland, der opholder sig frivilligt i Danmark.

Torsdag d. 29. september 2011
Ombudsmanden
Emnekreds: Grønlændere i Danmark, Kirken i Grønland.

Kirken i Grønland kan kun i begrænset omfang betjene borgere i Danmark

En borger klagede over, at den grønlandske præst i Danmark kun i begrænset omfang kunne betjene borgere fra Grønland, som opholdt sig frivilligt i Danmark.

Ombudsmanden undersøgte sagen, og kom til det resultat, at Kirken i Grønland, som både er en del af Grønlands Selvstyre og en del af den danske folkekirke, kun i begrænset omfang kan give kirkelig betjening i Danmark.

Det var derfor berettiget, at biskoppen havde fastsat en række begrænsninger i den grønlandske præst i Danmarks betjening af borgere fra Grønland, der opholder sig frivilligt i Danmark.

Ombudsmanden fandt – uafhængigt af klagen – at der var tvivl om, i hvilket omfang, at landsstyret havde styringsbeføjelser over for Kirken i Grønland.

Kirken i Grønlands virksomhed i Danmark