Resultater af første boringer efter sjældne jordarter - Qeqertaasaq 2011

Vores mineralisering synes at være grovkornet og med en simpel mineralogi og metallurgi som muligvis kan gøres til genstand for koncentrering og direkte opløsning for lave omkostninger.

Torsdag d. 6. oktober 2011
Nuna Minerals AS
Emnekreds: Efterforskning, Minedrift.

Vi er meget tilfredse med resultaterne af de første boringer efter sjældne jordarter og har igangsat fase 2 boringer på prospektet. Borehullerne 3, 10 og 13 kombineret med reanalyser af den historiske boring Qa-11 (Kryolitselskabet 1976) påtraf højlødige mineraliseringer over brydeværdige bredder og kan følges over en strækning på mindst 160 m. Vores mineralisering synes at være grovkornet og med en simpel mineralogi og metallurgi som muligvis kan gøres til genstand for koncentrering og direkte opløsning for lave omkostninger. Selskabet har derfor igangsat forsøg med bortrensning af urenheder af mineraliserede prøver.

Læs rapporten her:
Resultater af første boringer efter sjældne jordarter - Qeqertaasaq 2011