Vi har tillid til vores børnefamilier

Der er mange gode grunde til at ændre på denne mangeårige juletradition, og landsstyret ser det ikke som ønskeligt at fastholde befolkningen i strukturer, som signalerer, at man ikke tror, at familier er i stand planlægge og spare op til julen.

Tirsdag d. 25. oktober 2011
Maliina Abelsen
Emnekreds: Levevilkår, Økonomi.

Under overskriften ”Ingen penge til jul” i Sermitsiaq efterlyser formanden for SIK, Jess G. Berthelsen, landsstyrets menneskesyn, ligesom han i Qanorooq i går den 24. oktober slår på tromme for, at julen er ødelagt for de børn, hvis forældre ikke får udbetalt deres januarløn før jul.

Baggrunden er, at landsstyret i foråret 2011 besluttede, at lønudbetalingerne i december måned ikke længere skal ske før jul, men at dette først sker sidst på måneden ligesom resten af året.

Der er mange gode grunde til at ændre på denne mangeårige juletradition, og landsstyret ser det ikke som ønskeligt at fastholde befolkningen i strukturer, som signalerer, at man ikke tror, at familier er i stand planlægge og spare op til julen.

Landsstyret har nemlig tillid til, at vores børnefamilier har evnen til at planlægge og spare op til julen. Vi har tillid til, at vores børnefamilier selv kan tage et ansvar for, at de kan fejre julen uden de skal have deres løn for januar udbetalt før jul. For vores børnefamilier ved også, at der kommer en lang januar med de samme regninger og nødvendige indkøb som i de øvrige måneder. Og det burde Jess G. Berthelsen også vide.

Landsstyret er klar over, at der er tale om en mangeårig tradition og derfor var det også vigtigt for landsstyret, at ændringen blev varslet i så god tid, at disse familier kunne indrette sig på dette og spare op til julen. Ændringen blev således allerede varslet medio april i år.

Ændringen kommer fordi udbetalingen af løn lige før jul indebærer unødvendige administrative omkostninger og et ekstraordinært likviditetspres på Landskassen. Skal vi udvikle et økonomisk selvbærende samfund og i sidste ende skabe grundlaget for et selvstændigt Grønland er det nødvendigt, at vi tør fjerne alle unødvendige omkostninger. Også de omkostninger, som den ekstraordinære lønudbetaling før jul giver anledning til.

Med den økonomiske situation som Grønland står i, er det nødvendigt, at vi alle vil og tør tage ansvar for at kunne imødekomme forandringer, og det tror vi den grønlandske befolkning er klar til.