Ikke tale om overbetaling til Rigshospitalet

Der er ikke tale om, at der er sket overbetaling for de ydelser det grønlandske sundhedsvæsen har købt af Rigshospitalet i perioden 1995 - 2011. Grønland har fulgt betalingsreglerne i det danske nationale takstcirkulære. Det vi kan konkludere er, at det nu er muligt, at indgå en mere fordelagtig aftale med Rigshospitale.

Onsdag d. 26. oktober 2011
Kurt Nielsen, Styrelseschef
Emnekreds: Sundhedsvæsenet.

Sundhedsledelsen ønsker at præcisere, at der ikke har været tale om overbetaling for grønlandske patienters behandling på Rigshospitalet i perioden 1995 – 2011.

- ”Der er ikke tale om, at der er sket overbetaling for de ydelser det grønlandske sundhedsvæsen har købt af Rigshospitalet i perioden 1995 - 2011. Grønland har fulgt betalingsreglerne i det danske nationale takstcirkulære. Det vi kan konkludere er, at det nu er muligt, at indgå en mere fordelagtig aftale med Rigshospitalet, som betyder, at vi fremadrettet skal betale mindre for de ydelser, vi modtager”, siger Styrelseschef Kurt Nielsen

I foråret 2011 iværksatte Sundhedsledelsen en undersøgelse af de takster, der betales for behandling af grønlandske patienter på Rigshospitalet. Sundhedsledelsen bad revisionsfirmaet Deloitte om at lave undersøgelsen.

Deloitte konkluderede, at der er mulighed for at spare penge på patientbehandlingen i Danmark ved, at Grønland betaler efter de takster, som de danske regioner benytter i dag.

- ”Det er først med region Sjællands flytning til Syddanmark i 2011, at nye betalingsprincipper er blevet aktualiseret. Det er i den forbindelse, at Sundhedsledelsen vil indgå en ny aftale med Rigshospitalet om behandlingen af grønlandske patienter”, udtaler Styrelseschef Kurt Nielsen.