Opmuntrende efterforskningsresultat fra Cairn

Der er ingen tvivl om, at Cairns fund af et sandlag med reservoir potentiale giver grund til optimisme for alle. Det er opmuntrende, men vi må besinde os med tålmodighed, da sandlaget skal undersøges for mulige indhold af olie og gas.

Onsdag d. 9. november 2011
Ove Karl Berthelsen, Landsstyremedlem for erhverv og arbejdsmarked  
Emnekreds: Olieefterforskning.

Landsstyret bemærker her til morgen med opmuntring olieselskabet Cairns udmelding om status for deres efterforskningsboring i feltet Atammik udfor Nuuk. Landsstyret vil dog ikke uddrage for vidtgående konklusioner fra Cairns udmeldinger og afventer yderligere vurderinger af fundet med et sandlag i undergrunden.

- Der er ingen tvivl om, at Cairns fund af et sandlag med reservoir potentiale giver grund til optimisme for alle. Det er opmuntrende, men vi må besinde os med tålmodighed, da sandlaget skal undersøges for mulige indhold af olie og gas, udtaler Medlem af landsstyret for Erhverv og Råstoffer Ove Karl Berthelsen og fortsætter:

- Det må siges, at de seneste to års boreaktiviteter med i alt 8 brønde indtil videre har været en succes. Cairn har bevist, at det kan lade sig gøre at bore flere brønde i en sæson i arktisk farvand under største hensyntagen til det følsomme miljø i og omkring Grønland. Efterforskningsaktiviteterne har indtil videre ført til indsamling af betydningsfulde data fra undergrunden, som er vigtig i de kommende års videre efterforskning i havet udfor Grønland. Dette er endnu et bevis på, at den førte licenspolitik har været en succes.

Cairn har i 2011 planlagt at bore i alt 5 brønde i havet vest for Grønland og operationen er stadig i gang med de sidste to lokaliteter vest for Nuuk. Cairn borede desuden 3 efterforskningsboringer i 2010.