Den første cigaret må ikke blive tændt

Det er alarmerende og dybt bekymrende, at børn og unge mellem 11 og 16 år i 2010 røg mere end de gjorde i 2006. Vi må starte med at erkende, at indsatsen siden 2006 ikke har været god nok, og første opgave må være at finde ud af, hvad der er gået galt, og hvad vi skal gøre anderledes.

Fredag d. 27. januar 2012
Astrid Fleischer Rex, Medlem af Grønlands Landsting for Demokraterne
Emnekreds: Levevilkår, Politik.

Det er alarmerende og dybt bekymrende, at børn og unge mellem 11 og 16 år i 2010 røg mere end de gjorde i 2006. Udviklingen er gået den gale vej, og det kræver, at vi fra politisk side handler med det samme. Demokraterne vil have en national handlingsplan på området.

Det går den gale vej med børn og unges dårlige vaner. Undersøgelsen ”HBSC Greenland undersøgelsen 2010” viser således, at den er helt gal med rygevanerne blandt skolebørn i Grønland.

Kort fortalt er antallet af rygere blandt 11-16-årige steget, og det er stadig halvdelen af de ældste børn, der ryger dagligt. Til sammenligning er det ifølge www.liv.dk omkring hver tiende elev i en dansk 9. klasse, der ryger dagligt. Tæller man lejlighedsrygerne med er det fjerde, der ryger – stadig et langt lavere tal end her i landet. I England er det ifølge Cancer Research UK kun 12 procent af de 15-årige, der ryger – også et langt lavere tal end her i landet.

Der er på den baggrund ikke tvivl om, at vi her i landet halter voldsomt efter de lande, som vi normalt gerne vil sammenligne os med. Det er ganske enkelt ikke godt nok, og det er derfor Demokraternes holdning, at vi nu er nødt til at sætte alle kræfter ind på at få børn og unge til at lade være med at ryge.

Vi må starte med at erkende, at indsatsen siden 2006 ikke har været god nok, og første opgave må være at finde ud af, hvad der er gået galt, og hvad vi skal gøre anderledes.

Demokraterne vil opfordre til, at vi sætter ind med oplysning om rygningens skadelige effekter på et meget tidligt tidspunkt i børnenes liv. Først og fremmest er det vigtigt, at forældrene taler med deres børn om rygning, og fortæller hvor skadeligt og dumt det er at gå i gang. Disse samtaler bør være en helt almindelig del af opdragelsen i ethvert hjem – lidt på linje med at sige tak for mad.

Dernæst er det vigtigt, at vi bliver bedre til at sætte ind med kampagner, temauger med videre om rygning i folkeskolens yngste klasser. Det kunne være en måde, hvorpå vi kan undgå, at børn tænder den første cigaret.

Demokraterne vil på ovenstående baggrund opfordre Naalakkersuisoq for Sundhed til at stille sig i spidsen for en national handlingsplan rettet mod at forhindre børn og unge i at starte med at ryge. En idé kunne være at inddrage Neriuffik i arbejdet helt fra starten. Det vigtigste er dog at komme i gang så hurtigt som muligt. Der er faktisk ingen tid at spilde.