Vores børn har det godt

Undersøgelsen fandt således flere børn med et godt helbred og flere børn, der vurderede deres livskvalitet som den bedst mulige i 2010 i forhold til i 2006.

Fredag d. 27. januar 2012
Agathe Fontain, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Emnekreds: Levevilkår, Politik.

” - Og de skal have det endnu bedre, derfor hilser jeg den nye rapport ”Folkesundhed blandt skolebørn” velkommen. Rapporten belyser hvordan det er gået med målsætningerne i folkesundhedsprogrammet, Inuuneritta” hos skolebørn, og er et godt eksempel på et frugtbart samarbejde mellem forskere og samfundet. Siger Agathe Fontain

Alle skoler med elever fra 5. til 10. klasse blev inviteret til at deltage i undersøgelsen. I alt deltog 2182 elever eller 40 % af alle elever i aldersgruppen.

I Inuuneritta opfattes sundhed og livskvalitet som tæt forbundet. Målet er at højne børn og unges livskvalitet og trivsel, og det går faktisk godt. Undersøgelsen fandt således flere børn med et godt helbred og flere børn, der vurderede deres livskvalitet som den bedst mulige i 2010 i forhold til i 2006.

Også på andre områder viser undersøgelsen, at der er fremgang, blandt andet omkring kostvaner. Der er et fald i antallet af børn, som dagligt spiser slik og en stigning i antallet af børn, der dagligt spiser grøntsager. Det er glædeligt, da sunde kostvaner forebygger sygdom.

Der er også sket en stor forbedring på tandsundhedsområdet, hvor mange flere børn børster tænder 2 gange dagligt i 2010 end i 2006.

”Det er godt, at vi har formået at ændre børn og unges vaner på disse områder, men træerne vokser ikke ind i himlen. Vi vil i samarbejde med forældre, skoler og institutioner arbejde videre med de områder, hvor vi ikke har formået at ændre udviklingen. Det tager vi med i vores videre arbejde i et revideret folkesundhedsprogram Inuuneritta II. Jeg vil også tage det op i mit samarbejde med Alkohol- og Narkotikarådet” Siger Agathe Fontain

”Jeg mener, det er vigtigt at understrege, at det ikke er børnene som har ansvaret for deres sundhedsvaner. Sundhedsvaner er tillærte. Når der ikke er sket en bedring i børns rygevaner og alkoholforbrug, er det os selv vi skal takke.

For hvor får de cigaretterne og alkoholen fra, når de ikke selv må købe det? Fortsætter Agathe Fontain.

”Det er vores pligt som voksne, at gå forrest omkring at lære vores børn sunde vaner og hjælpe dem ind i de sunde fællesskaber, som skaber god livskvalitet.