Som vinden blæser!

Siumut kræver en ekstraordinær samling, for at ”ændre råstofselskabernes vilkår”. Den næste planlagte samling skal foregå 13. april, lige efter påske. Men det kan man efter Siumuts mening ikke vente på. Det er desværre fuldstændigt uklart, hvad det er der haster så meget, at vi skal bruge penge på en ekstra samling.

Mandag d. 30. januar 2012
Naaja Nathanielsen, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit  
Olga P. Berthelsen, Landstingsmedlem for Inuit Ataqatigiit
Emnekreds: Landstinget, Politik.

Inuit Ataqatigiit tager skarp afstand fra den arbejdsmetode Siumut lægger op til indenfor råstofområdet. Det er udtryk for en sædvanlig omgang hovsa-politik og populisme, som vi ikke vil være med til.

Siumut kræver en ekstraordinær samling, for at ”ændre råstofselskabernes vilkår”. Den næste planlagte samling skal foregå 13. april, lige efter påske. Men det kan man efter Siumuts mening ikke vente på. Det er desværre fuldstændigt uklart, hvad det er der haster så meget, at vi skal bruge penge på en ekstra samling. At afholde en samling er meget dyrt. Det koster penge til flybilletter, ophold, dagpenge, overarbejde til administrationen osv.

Såfremt Inuit Ataqatigiit skal gå med til en sådan ekstraudgift, skal det være, fordi det er absolut nødvendigt. Og det er det ikke! Fristen for at indlevere forslag til forårssamlingen er ikke overskredet. Samtlige partier kan fortsat nå at indsende forslag til ændringer af råstofloven. I forhold til Isukasia projektet er der endnu ikke indsendt en ansøgning om udnyttelse fra selskabet! Der er derfor ingen hastværk – der sker ikke noget inden forårs-samlingen er slut på dette område. Der er masser af tid til en grundig og sober debat om råstofloven.

Og tilbage står også, at Siumut endnu mangler at være konkrete omkring deres ønsker til en ændring af loven. Hvor Inuit Ataqatigiit siden 2009 har rejst flere debatter om emnet, om blandt andet arbejdere, miljøspørgsmål, spørgsmål om sundhed og økonomien generelt, har Siumut ikke haft en mening om disse. Siumut har hidtil erklæret sig godt tilfredse med de gældende regler. Ydermere har formanden for Siumut fra tingets talerstol ytret at vi er nødt til at starte minedriften nu. Bare fordi Siumut nu pludseligt vågner op, skal vi ikke ud og spilde befolkningens penge på en ekstraordinær samling! Det vil være topmålet af uansvarlighed.