Under lavmålet - Doris Jakobsen

Trods de hårde ord fra Doris Jakobsen, håber Demokraterne, at Sara Olsvig vil fortsætte sin kamp for, at de grønlandske filmproducenter bliver ligestillede med de danske – også selvom vi har hjemtaget kulturområdet.

Tirsdag d. 6. marts 2012
Andreas Uldum, landsstyremedlem for Finanser og Råstoffer, formand for Demokraterne
Emnekreds: Rigsfællesskab og selvstyre.

Demokraterne tager skarpt afstand fra Doris Jakobsens udmelding om, at det vil være tiggeri, hvis vore hjemlige filmproducenter skal have del i de danske filmstøttemidler. Vi vil derimod gerne sende en stor buket roser af sted til Sara Olsvig, fordi hun gider tage kampen.

I efterårets folketingsvalgkamp gjorde vi fra Demokraterne det meget klart, at vi ville arbejde for, at grønlandske filmfolk, forfattere, kunstnere og andre kulturbærere skulle have muligheder for at få del i de offentlige, danske kulturstøttemidler. Derfor blev vi glade, da Sara Olsvig den 1. februar valgt at tage del i den kamp med et fornuftigt spørgsmål til Kulturministeren vedr. grønlandske filmproducenters muligheder for at søge penge til filmproduktion fra Dansk Filminstitut.

Da emnet var en del af vores nedskrevne valgprogram, var vi meget spændte på svaret fra Kulturministeren. Det kom allerede den 6. februar, og var meget afvisende. Kulturministeren henviste til, at kulturområdet er hjemtaget, men at grønlandske filmproducenter har mulighed for at finde en dansk samarbejdspartner og søge midler gennem dette samarbejde. Det var ikke lige det svar, Demokraterne havde håbet på.

Herefter var der stille om denne sag i næsten tre uger, indtil Siumuts medlem af Folketinget Doris Jakobsen valgte at kaste sig ud i en højst besynderlig form for debat. I stedet for at bakke op om Sara Olsvig og vore hjemlige filmproducenter, følte Doris Jakobsen, at det var på sin plads at omtale eventuel dansk filmstøtte til grønlandske filmproducenter som tiggeri. Det er bare ikke i orden at omtale dygtige og kreative mennesker på den måde.

Trods de hårde ord fra Doris Jakobsen, håber Demokraterne, at Sara Olsvig vil fortsætte sin kamp for, at de grønlandske filmproducenter bliver ligestillede med de danske – også selvom vi har hjemtaget kulturområdet. Vi mener, at øget støtte til grønlandske filmskabere kan være med til at udbrede kendskabet til den helt særlige grønlandske kultur - ikke bare i Danmark men i hele verden. Og det er i den grad værd at bakke op omkring.

Slutteligt vil jeg sige, at Demokraterne er forundrede over, at Doris Jakobsen og dermed Siumut puster sig op, og bedyrer, at det skal være slut med at tigge fra Danmark. Tænk, at det skal komme fra et parti, der lod store dele af sin folketingsvalgkamp finansiere af et dansk parti. Det er under lavmålet, Doris.
Læs også
Hvordan hænger det nu sammen Demokrater?