Grønland skal forberedes til at have et lukket fængsel

Det er meget vigtigt for mig, at vi i Folketinget sætter os grundigt ind i de forhold der er på Anstalten ved Herstedvester. Blandt andet fordi arbejdet med den kommende lukkede anstalt i Nuuk nu snart kommer i en fase, hvor vi skal sikre at der også dér er gode forhold for behandling for de indsatte.

Tirsdag d. 20. marts 2012
Sara Olsvig, medlem af landsstyret og formand for Inuit Ataqatigiit    
Emnekreds: Folketinget, Grønlændere anbragt i Danmark, Kriminalloven for Grønland, Rigsfællesskab og selvstyre.

Indholdsfortegnelse:
Dialog med de indsatte
Stor forskel på forholdene
Der skal handles nu


Folketingets Retsudvalg og Grønlandsudvalg besøgte onsdag Anstalten ved Herstedvester. Formålet var en generel introduktion til anstalten og at mødes med de indsattes talsmænd. Sara Olsvig (IA) deltog i besøget, og fik også lejlighed til, efter invitation fra de grønlandske indsatte, at mødes med dem på egen hånd. Forud for besøget på Anstalten ved Herstedvester, havde Sara besøgt Anstalten i Nuuk.

Under Folketingets Retsudvalg og Grønlandsudvalg besøg på anstalten ved Herstedvester, fik udvalgene en grundig introduktion til forholdene på anstalten og til de behandlingsmuligheder anstalten arbejder med. Sara Olsvig, der som formand for Grønlandsudvalget havde taget initiativ til Grønlandsudvalgets deltagelse siger:

”Det var meget lærerigt at besøge anstalten, og at se hvordan en dansk anstalt ser ud. Særligt når jeg kunne sammenligne med forholdene på Anstalten i Nuuk, hvor jeg var på besøg i sidste uge. Det gav også en god indsigt i, hvor vigtigt det er at have adgang til behandling og beskæftigelse til de indsatte. Jeg var specielt meget positiv over at høre overlægen påpege vigtigheden af rummelighed fra personalets side, når en ny indsat modtages, og der skal tilbydes behandling”.

Dialog med de indsatte
Efter udvalgenes besøg tilbragte Sara Olsvig halvanden time hos de grønlandske indsatte, hvor de fleste af de omkring 20 indsatte deltog. De havde forud for besøget inviteret folketingsmedlemmet til en generel snak om forholdene på anstalten.

”Det er meget vigtigt for mig, at vi i Folketinget sætter os grundigt ind i de forhold der er på Anstalten ved Herstedvester. Blandt andet fordi arbejdet med den kommende lukkede anstalt i Nuuk nu snart kommer i en fase, hvor vi skal sikre at der også dér er gode forhold for behandling for de indsatte”, siger Sara Olsvig. Hun pointerer, at der ligger et stort stykke arbejde i at udfylde den rolle som Anstalten ved Herstedvester på nuværende tidspunkt udfylder.

”Der kommer til at gå en del år før den kommende lukkede anstalt står klar til brug, og indtil da mener jeg at vi skal intensivere arbejdet med at få opbygget kapacitet til at modtage domfældte i anstalten, have behandlings- og uddannelsesmuligheder klar, og i det hele taget få opbygget den ekspertise som de har på Herstedvester”, fortsætter Sara Olsvig.

Stor forskel på forholdene
Ved Sara Olsvigs besøg på den åbne anstalt i Nuuk i sidste uge fik hun også mulighed for at tale med indsatte på tomandshånd. Særligt de indsatte som sidder i den sikrede afdeling gjorde indtryk på folketingsmedlemmet.

”Jeg har meget svært ved at se, at de forhold de indsatte der sidder i sikret afdeling sidder under, ikke skulle være isolation. De har meget begrænset mulighed for fællesskab med andre indsatte, og det er stærkt kritisabelt. Samtidigt er jeg positivt overrasket over, at man så hurtigt efter kritikken omkring kvinders forhold på anstalten er begyndt at arbejde på at oprette en kvindeafdeling”, siger Sara Olsvig.

Der skal handles nu
Det står klart, at anstalten i Nuuk lider af at der er pladsmangel. Efter Sara Olsvig opfattelse bør man ikke vente på den nye anstalt, der i sig selv ikke løser pladsproblemet.

”Der må tilføres midler nu, så vi kan få højnet standarden i anstalten i Nuuk på anstalterne i Grønland generelt. Ingen kan leve med, at indsatte ikke har tilstrækkelige resocialiserings- og uddannelses-muligheder, og det haster med at få gjort noget ved de alvorlige problemer”, slutter Sara Olsvig.