Jens B. Frederiksen sejler alene i farligt farvand

Indtræffer et havari med et af de store og mange krydstogtsskibe, som sejler rundt heroppe, så er katastrofen fatal. Dette er baggrunden for, at alle de nordiske parlamentarikere i Nordisk Råd blandt andet har støttet op om, at der under nogle omstændigheder og i nogle områder kan være påkrævet med parsejllads.

Torsdag d. 22. marts 2012
Kim Kielsen, landsstyreformand og formand for Siumut
Emnekreds: Sikkerhed til søs.

Det var med stor forundring at jeg i nyhederne her i marts 2012 erfarede at, landsstyremedlem for bolig, infrastruktur og trafik Jens B. Frederiksen, er gået enegang i sin holdning til parsejlads i de grønlandske farvande.

Det er helt åbenlyst forbigået medlemmet af landsstyret, at blandt andet Nordisk Råd gennem de senere år har arbejdet med søfartssikkerhed i de arktiske farvande, og senest den 03. november 2011 under sessionen i København vedtog medlemsforslag A1539 med følgende At-satser.

Nordisk Råd rekommanderer de Nordiske landes regeringer:
  • At styrke nordisk samarbejde om havovervågning i Arktis inden for rammerne af Nuuk-aftalen.
  • At etablere, i henhold til Nuuk-aftalens intentioner, en nordisk maritim indsatsenhed i Arktis bestående af elementer fra de nordiske landes kystvagter og redningstjenester.
  • At forbedre den nationale og den nordiske koordinering med hensyn til pågående arbejde i IMO i forbindelse med POLAR CODE, så de nordiske lande kan tale med en stemme.
  • At stille tilsvarende krav i sin nationale regulering, når der foreligger klarhed om indholdet i en kommende obligatorisk POLAR CODE.

  • At arbejde for et påbud om at større passagerskibe skal sejle parvis i visse dele af de arktiske farvande, hvor dette vurderes at kunne øge søfartssikkerheden.
  • At bruge de erfaringer de har med Københavner-aftalen til at udvikle og få godkendt en bred international aftale for at bekæmpe forurening af de arktiske havområder.
  • At udrede hvordan de nordiske lande kan finansiere de voksende udgifter knyttet til udbygning af overvågnings- og redningskapaciteten i de arktiske havområder.

Ved mange lejligheder gennem de seneste år har der været fokus på søfartssikkerheden i de arktiske områder, herunder farvandene omkring Grønland. De voldsomme klimaforandringer i arktiske områder med markante ændringer af isforholdene kombineret med den øget skibstrafik i disse områder har gjort det påkrævet, at man i samme takt styrkede søfartssikkerheden.

Jeg har sikret, at miljø- og naturressourceudvalget i Nordisk Råd, som jeg selv er medlem af, har besøgt Grønland for at blive orienteret om vores forhold og vores virkelighed. Indtræffer et havari med et af de store og mange krydstogtsskibe, som sejler rundt heroppe, så er katastrofen fatal. Dette er baggrunden for, at alle de nordiske parlamentarikere i Nordisk Råd blandt andet har støttet op om, at der under nogle omstændigheder og i nogle områder kan være påkrævet med parsejllads.

Det undrer mig derfor meget, at landsstyremedlemmet for Bolig, Infrastruktur og Trafik Jens B. Frederiksen, helt på tværs af denne proces og uden respekt for de parlamentariske holdninger lige pludselig kommer med en udmelding om, at vi ikke skal have parsejllads og at søfartssikkerheden i øvrigt er god nok for krydstogtsskibe. Den danske minister Ole Sohn må være taget på sengen siden han ikke har fået en orientering fra sit embedsværk om holdninger og arbejdet i Nordisk Råd omkring søfartssikkerheden.

Jens B. Frederiksen du sejler alene i farligt farvande og du skal tænke dig om, inden du kommer med den type udmeldinger helt på tværs af de politiske ønsker og igangværende processer.

Læs også
Landsstyret går ikke på kompromis
Ingen parsejlads i grønlandske farvande Ingen parsejlads i grønlandske farvande
M/S Hans Hedtoft katastrofe anno 2012?