Sikkerheden for mor og barn er det vigtigste ved fødsler

Det er desværre nødvendigt at se på den fremtidige fødselsbetjening for at sikre mor og barn. Det er helt nødvendigt, at der er de rette ressourcer tilstede, hvis der skulle opstå komplikationer under fødslen. De gravide skal sikres et så godt graviditetsforløb som muligt og en sikker fødsel.

Onsdag d. 11. april 2012
Departementet for Sundhed
Emnekreds: Sundhedsvæsenet.

Lukning af fødestuen på Maniitsoq Sundhedscenter har medført bekymring hos såvel personalet på Sundhedscenteret som hos befolkningen. Vi beklager, at borgerene og Sundhedsvæsenets personale ikke føler sig godt nok informeret om denne beslutning.

Beslutninger som denne skal selvfølgelig være velforberedte, så borgerne føler sig trygge ved sundhedsvæsenets tilbud. På det område har vi ikke været gode nok, hvilket vi beklager. Vi vil gøre alt for, at dette ikke sker igen.

Det skal understreges, at det kun er selve fødslen, der fra den 1. maj ikke kan foregå på Maniitsoq Sundhedscenter. Der er stadig jordemoderbetjening i Maniitsoq, de gravide kan derfor fortsat få støtte og rådgivning i løbet af deres graviditet.

Det kan aldrig forudses om en fødsel forløber normalt. På baggrund af høj spædbarnsdødelighed indførte Sundhedsvæsenet i 2002 retningslinjer, der stiller særlige krav til de forhold, kvinder bliver tilbudt at føde under. Samtidig lagde regionaliseringen op til at sikre de nødvendige kompetencer for at opnå den bedste sikkerhed under fødsler i alle regioner.

”Jeg ved at det er svært at skulle acceptere, men det er desværre nødvendigt at se på den fremtidige fødselsbetjening for at sikre mor og barn. Det er helt nødvendigt, at der er de rette ressourcer tilstede, hvis der skulle opstå komplikationer under fødslen. De gravide skal sikres et så godt graviditetsforløb som muligt og en sikker fødsel. Vi arbejde lige nu med en plan for den fremtidige fødselsbetjening, der kan virkeliggøre de nødvendige forandringer, som Sundhedsreformen lægger op til”, siger Agathe Fontain

Lige nu står Maniitsoq Sundhedscenter uden en anæstesisygeplejerske og en laborant og pr. 1. maj rejser jordemoderen. Maniitsoq Sundhedscenter kan således ikke leve op til de kriterier der er for et fødested, og bliver derfor nødt til at lukke for fødslerne den 1. maj 2012.

“Ligeledes mangler Maniitsoq Sundhedscenter læger som kan varetage de komplikatio-ner som kan opstå under en ellers forventet normal fødsel. Det har været muligt at få ansat praktiserende læger, som i sagens natur ikke har beskæftiget sig med fødsler i mange år.” siger Ledende regionslæge Ove Rosing Olsen