NunaMinerals delårsrapport for 1. kvartal 2012

I februar 2012 bekræftede selskabet tilstedeværelsen af mikrodiamanter i løsblokke af kimberliter fra Ullu Trend, Qaamasoq diamant-projektet. Testning af Kimberlit Indikator Mineraler (KIM) påviser også at mineraler fra jordens kappe som er udvundet af prøverne er særligt favorable for diamanter.

Tirsdag d. 17. april 2012
Nuna Minerals AS
Emnekreds: Efterforskning, Minedrift.

Bestyrelsen i NunaMinerals A/S har i dag behandlet og godkendt regnskabet for perioden 1. januar - 31. marts 2021.Resume
  • Periodens resultat før skat blev et underskud på 2.133 tDKK efter aktivering af efterforsknings- og evalueringsomkostninger, hvilket er i overensstemmelse med forventningerne.
  • NunaMinerals har i perioden 1. januar - 31. marts 2012 investeret 2.281 tDKK i efterforskning og følger de planer, som er fremlagt i årsrapport 2011.
  • Selskabet har pr. 31. marts 2012 en likvid beholdning på 13.458 tDKK, hvortil kommer en uudnyttet trækningsret på 13.000 tDKK.
  • I februar 2012 ansatte selskabet Peter van Maastrigt som chefgeolog. Peter har en mastergrad i geologi og har fungeret som senior- og regional efterforskningsgeolog for flere store selskaber. Peters primære erfaringsgrundlag er efterforskning efter guld og basismetaller indenfor arkæiske og proterozoiske områder.
  • I februar 2012 meddelte selskabet om kontinuitet for selskabets Qeqertaasaq REE-projekt samt om positive resultater af foreløbige metallurgiske undersøgelser af en repræsentativ prøve fra Discovery REE Vein. Boringer demonstrerer kontinuitet for lødigheden, herunder 2,6 % TREO over 6 meter i hul 14; 2,8 % TREO over 5 meter i hul 17 samt 2,4 % TREO over 2,6 meter i hul 16. Opløsningsforsøg udført af IntelliMET, Missoula, USA på en repræsentativ prøve fra Discovery vein giver fortsat positive resultater med høj udnyttelsesgrad (recovery).
  • I februar 2012 bekræftede selskabet tilstedeværelsen af mikrodiamanter i løsblokke af kimberliter fra Ullu Trend, Qaamasoq diamant-projektet. Testning af Kimberlit Indikator Mineraler (KIM) påviser også at mineraler fra jordens kappe som er udvundet af prøverne er særligt favorable for diamanter.
  • Sammenstilling af historiske geokemiske data fra Inglefield-licensen har ført til opdagelsen af efterforskningsmål for kobolt-nikkel-sølv-guld-anomalier samt zink-anomalier i Inglefield Land ud over de kobber-guld mål der tidligere er påvist. Nogle af de identificerede kobber-guld efterforskningsmål er sammenfaldende med geofysiske mål.
  • Selskabet har i Q1-2012 gennemført markedsføring af selskabets projekter. Markedsføringen er sket i London, Paris, Toronto og Nuuk. Selskabet er løbende i drøftelse med mulige partnere til selskabets efterforskningsprojekter.

Selskabet forventer fortsat et negativ EBITDA på 5-10 mDKK for 2012.
*
På vegne af bestyrelsen:

Anton M. Christoffersen, bestyrelsesformand
Ole Christiansen, direktør og CEO

Hent hele rapporten her Nuna Minerals - Delårsrapport første kvartal 2012