Landsstyrets lovforslag om retten til at afskedige folkevalgte vil svække demokratiet

Siumut mener, at en kommunalvalgt politiker har ret til at beholde sit mandat, så længe denne er bosat i samme kommune. En Kommunalvalgt politiker bør ikke straffes, blot fordi denne skifter by i samme kommune.

Tirsdag d. 17. april 2012
Siumuts landstingsgruppe
Emnekreds: Kommunerne, Love og konventioner, Politik.

Det er en dyrebar gave for Siumut, at styringen af vores land sikres ved valg. Det er en dyrebar gave for Siumut, at man finder de folkevalgte ved valg. Det er en dyrebar gave for Siumut, når de enkelte folkevalgte forvalter deres mandat med respekt. Det er ud fra gode demokratiske grundprincipper, at vores samfund er organiseret, ikke mindst i forholdet til de enkelte borgeres medbestemmelse.

Landsstyrets mening om, at man skal afskediges, hvis man som kommunalvalgt politiker flytter til en anden by, selvom byen man flytter til, ligger i samme kommune, strider imod de demokratiske grundprincipper. Siumut mener, at en kommunalvalgt politiker har ret til at beholde sit mandat, så længe denne er bosat i samme kommune. En Kommunalvalgt politiker bør ikke straffes, blot fordi denne skifter by i samme kommune.

Siumut mener også, at forslaget ikke er gennemtænkt og er fremlagt uden tilstrækkelig høring. Dette arbejdsform strider imod de demokratiske grundprincipper og hæler imod krænkelse af enhvers ret til at danne sin mening. Forslaget er yderst utiltalende for Siumut.

Der skal handlekraft til, hvis man vil forsvare demokratiet.

Et udkast til forslaget burde først have haft sit runde blandt befolkningen og blandt de implicerede parter. Bemærkninger og eventuelle rettelser kunne have klædt før fremlæggelsen i Landstinget. At landsstyret vil sende forslaget til høring, først efter at forslaget har været behandlet i Landstinget, er en groft undervurdering af befolkningens dømmekraft. Det er altafgørende for Siumut, at behandle alle sager og spørgsmål med omhu og med sans for kvalitet.