Fritidsundersvisning

Borgerrådet fik i 2008 og 2009 bevilget 200.000 kroner til løsning af denne opgave via de respektive finansloves bevilling til ”Fritidsvirksomhed udenfor kommunal inddeling”. I 2010 blev dette beløb hævet til 206.000. I finansloven for 2011 forsvandt bevillingen til ”Fritidsvirksomhed udenfor kommunal inddeling”.

Onsdag d. 18. april 2012
Jørgen-Ole Nyboe Nielsen Dino
Emnekreds: Folkeoplysning, Landstinget paragraf 37 spørgsmål.

§ 37 spørgsmål til landsstyret:
Hvordan vil landsstyret sikre, at borgerne i Pituffik modtager den lovbundne fritidsundervisning?
Begrundelse:
Borgerne i Pituffik har ikke modtaget tilbud om den lovbundne fritidsundervisning siden 2010. I henhold til eksisterende lovgivning og aftaler, mener jeg, at det er landsstyret, der har det overordnede ansvar for at muliggøre, at borgerne i Pituffik modtager den lovsikrede fritidsundervisning.

Borgerrådet i Pituffik aftalte i 2007 med det daværende landsstyre, at Borgerrådet fik overdraget opgaven med Kultur- og Fritidsvirksomheden i Pituffik, som muliggjort i henhold til Landstingslov om Borgerråd. Til løsning af denne opgave fik Borgerrådet dette år overdraget 200.000 kr.

Borgerrådet fik i 2008 og 2009 bevilget 200.000 kroner til løsning af denne opgave via de respektive finansloves bevilling til ”Fritidsvirksomhed udenfor kommunal inddeling”. I 2010 blev dette beløb hævet til 206.000.

I finansloven for 2011 forsvandt bevillingen til ”Fritidsvirksomhed udenfor kommunal inddeling”.

Borgerrådet tilbageleverede derfor opgaven til landsstyret. Dette skete i brev af 2. januar 2011.

Lederen af Fritidsundervisningen i Pituffik har siden da adskillige gange søgt at få landsstyret at til sikre fritidsundervisning i Pituffik, men er blevet afvist og henvist til, at det er Borgerrådets opgave, desuagtet at Borgerrådet fastholder, at opgaven er leveret tilbage til landsstyret.